سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران در تشریح جزئیات حادثه آتش سوزی در یک مجتمع ۱۰ طبقه واقع در شهرک شهید بهشتی گفت: آتش نشانان ۱۰۰ نفر از ساکنین که در شرایط ناایمن قرار داشتند را نجات دادند.
۰۶ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۹
۰
جلال ملکی در تکمیل اطلاعات مربوط به حادثه آتش سوزی در یک مجتمع مسکونی واقع در بزرگراه شهید بابایی شهرک شهید بهشتی اظهار کرد: در ادامه روند اطفای حریق و عملیات امدادو نجات آتش نشانان بیش از ۱۰۰ نفر از افرادی که در این مجتمع مسکونی در وضعیت ناایمنی بودند را با ترفند‌های خاص به پشت بام انتقال دادند.

وی افزود: این عملیات در دقایق اولیه بعد از خاموش کردن آتش انجام شد، همزمان که افراد به پشت بام منتقل می‌شدند دود از ساختمان تخلیه می‌شد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران گفت: حال تمامی افراد اعم از نوزادان و افراد دیگر خوب است و تنها یک آقای مسن دچار دودگرفتگی شده بود که تحویل عوامل اورژانس داده شد.
سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران در تشریح جزئیات حادثه آتش سوزی در یک مجتمع ۱۰ طبقه واقع در شهرک شهید بهشتی گفت: آتش نشانان ۱۰۰ نفر از ساکنین که در شرایط ناایمن قرار داشتند را نجات دادند.
جلال ملکی در تکمیل اطلاعات مربوط به حادثه آتش سوزی در یک مجتمع مسکونی واقع در بزرگراه شهید بابایی شهرک شهید بهشتی اظهار کرد: در ادامه روند اطفای حریق و عملیات امدادو نجات آتش نشانان بیش از ۱۰۰ نفر از افرادی که در این مجتمع مسکونی در وضعیت ناایمنی بودند را با ترفند‌های خاص به پشت بام انتقال دادند.

وی افزود: این عملیات در دقایق اولیه بعد از خاموش کردن آتش انجام شد، همزمان که افراد به پشت بام منتقل می‌شدند دود از ساختمان تخلیه می‌شد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران گفت: حال تمامی افراد اعم از نوزادان و افراد دیگر خوب است و تنها یک آقای مسن دچار دودگرفتگی شده بود که تحویل عوامل اورژانس داده شد.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید