سفرای جدید پرتغال و اسپانیا در ایران رونوشت استوارنامه‌های خود را به وزیر خارجه کشورمان تسلیم کردند.
۰۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۷:۲۱
۰

«کارلوس آنتونیو ریکودا کوستا نوس» سفیر جدید پرتغال در جمهوری اسلامی ایران بعد از ظهر امروز یکشنبه ۵ مرداد در دیدار با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان رونوشت استوارنامه خود را تسلیم کرد.

در دیدار عصر امروز «لوئیس فیلیپ فرناندز دلاپنا» سفیر جدید اسپانیا در کشورمان، با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، سفیر اسپانیا در آغاز ماموریت خود در کشورمان، رونوشت استوارنامه خود را به محمد جواد ظریف تسلیم کرد.

همچنین «خرمان آلخاندرو اورتگا آلمیدا» سفیر اکوادور در جمهوری اسلامی ایران نیز در پایان ماموریت خود در کشورمان بعد از ظهر امروز با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و خداحافظی کرد.

«لوبومیر گلیان» سفیر اسلواکی در کشورمان نیز در پایان ماموریت خود در جمهوری اسلامی ایران بعد از ظهر امروز با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و خداحافظی کرد.

«لارس نوردروم» سفیر نروژ در جمهوری اسلامی ایران هم در خاتمه ماموریت خود در جمهوری اسلامی ایران بعد از ظهر امروز با  ظریف دیدار و خداحافظی کرد.

منبع: میزان
سفرای جدید پرتغال و اسپانیا در ایران رونوشت استوارنامه‌های خود را به وزیر خارجه کشورمان تسلیم کردند.

«کارلوس آنتونیو ریکودا کوستا نوس» سفیر جدید پرتغال در جمهوری اسلامی ایران بعد از ظهر امروز یکشنبه ۵ مرداد در دیدار با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان رونوشت استوارنامه خود را تسلیم کرد.

در دیدار عصر امروز «لوئیس فیلیپ فرناندز دلاپنا» سفیر جدید اسپانیا در کشورمان، با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، سفیر اسپانیا در آغاز ماموریت خود در کشورمان، رونوشت استوارنامه خود را به محمد جواد ظریف تسلیم کرد.

همچنین «خرمان آلخاندرو اورتگا آلمیدا» سفیر اکوادور در جمهوری اسلامی ایران نیز در پایان ماموریت خود در کشورمان بعد از ظهر امروز با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و خداحافظی کرد.

«لوبومیر گلیان» سفیر اسلواکی در کشورمان نیز در پایان ماموریت خود در جمهوری اسلامی ایران بعد از ظهر امروز با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و خداحافظی کرد.

«لارس نوردروم» سفیر نروژ در جمهوری اسلامی ایران هم در خاتمه ماموریت خود در جمهوری اسلامی ایران بعد از ظهر امروز با  ظریف دیدار و خداحافظی کرد.

منبع: میزان
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید