نیروهای امنیتی افغانستان از وقوع سه انفجار خونین در شمال این کشور جلوگیری کردند.
۰۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۷:۲۰
۰

نیروهای امنیتی افغانستان از وقوع سه انفجار خونین در شمال این کشور جلوگیری کردند.

یکی از فرماندهان ارتش در شمال افغانستان اظهار داشت روز شنبه ۳ حلقه ماین کنترل از راه دور که توسط طالبان در مسیر شاهراه «سرپل – جوزجان» جاسازی شده بود کشف و خنثی شد.

به گفته حنیف رضایی، قرار بود طالبان این ماین ها را در مسیر عبور موترهای نیروهای امنیتی افغانستان منفجر کنند که ناکام ماندند.

دو ولایت سرپل و جوزجان از ولایت های ناامن در شمال افغانستان به شمار می رود که طالبان در آن حضور دارند.

نیروهای امنیتی افغانستان از وقوع سه انفجار خونین در شمال این کشور جلوگیری کردند.

نیروهای امنیتی افغانستان از وقوع سه انفجار خونین در شمال این کشور جلوگیری کردند.

یکی از فرماندهان ارتش در شمال افغانستان اظهار داشت روز شنبه ۳ حلقه ماین کنترل از راه دور که توسط طالبان در مسیر شاهراه «سرپل – جوزجان» جاسازی شده بود کشف و خنثی شد.

به گفته حنیف رضایی، قرار بود طالبان این ماین ها را در مسیر عبور موترهای نیروهای امنیتی افغانستان منفجر کنند که ناکام ماندند.

دو ولایت سرپل و جوزجان از ولایت های ناامن در شمال افغانستان به شمار می رود که طالبان در آن حضور دارند.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید