صحبت‌های جالب طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی دولت اول احمدی نژاد درباره‌ی چاپ اسکناس بدون پشتوانه راببینید.
۰۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۴۰
۰
 
 
 
 
 
 
 
 
منبع: شبکه افق
صحبت‌های جالب طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی دولت اول احمدی نژاد درباره‌ی چاپ اسکناس بدون پشتوانه راببینید.
 
 
 
 
 
 
 
 
منبع: شبکه افق