با رسیدن فصل تابستان و گرمای هوا مردم از کولر های گازی استفاده می کنند اما در دوران شیوع کرونا استفاده از این کولرها نیازمند رعایت نکات خاصی است.
۰۶ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۴:۴۵
۰

در فصول گرم سال تهویه با استفاده از انواع سیستم‌های خنک کننده هوا نظیر کولر‌های گازی، کولر‌های آبی، چیلر و پنکه انجام می‌شود.

 طبق توصیه انجمن سرمایش و گرمایش آمریکا فضا‌های بدون تهویه ممکن است موجب استرس حرارتی شده و باعث کاهش مقاومت افراد به عفونت شود اما عدم استفاده از وسایل خنک کننده هوا برای جلوگیری از انتشار ویروس پیشنهاد نمی‌شود چرا که تهویه به تنهایی قادر به پوشش  همه جنبه‌های کنترل بیماری نیست.

کولر‌های گازی هوای اتاق را داخل پنل به جریان می‌اندازند و با جذب رطوبت و گرمای محیط، هوا را خنک کرده و در واقع هوای داخل محیط را به گردش در می‌آورند.

 اگر برای خنک کردن دمای محیط از کولر‌های گازی استفاده می‌کنید به نکات زیر توجه کنید.

 دمای محیط را بین ۲۴ تا ۳۰ درجه سانتی گراد و رطوبت را بین ۴۰ تا ۷۰ درصد نگه دارید.

 سیستم تهویه مکانیکی را در آشپزخانه و سرویس‌های بهداشتی تعبیه و روشن کنید.

در زمان استفاده، پنجره‌ها به میزان کمی باز گذاشته شود.

فیلتر‌های کولرگازی مورد استفاده در فضا‌های عمومی به طور روزانه شست و شو و تمیز شود.

 بهتر است دریچه‌های کولر را طوری تنظیم کنید که باد مستقیم به طرف افراد پرتاب نشود.

 اگر در فضا‌های عمومی از این سیستم استفاده می‌شود، افراد حاضر از ماسک استفاده کنند.

 در زمان استفاده از کولر‌های گازی در اماکن عمومی حداقل یک ساعت پیش از شروع ساعت کاری دستگاه را روشن کرده و حداقل یک ساعت بعد از اتمام ساعت کاری آن را خاموش کنید.

با رسیدن فصل تابستان و گرمای هوا مردم از کولر های گازی استفاده می کنند اما در دوران شیوع کرونا استفاده از این کولرها نیازمند رعایت نکات خاصی است.

در فصول گرم سال تهویه با استفاده از انواع سیستم‌های خنک کننده هوا نظیر کولر‌های گازی، کولر‌های آبی، چیلر و پنکه انجام می‌شود.

 طبق توصیه انجمن سرمایش و گرمایش آمریکا فضا‌های بدون تهویه ممکن است موجب استرس حرارتی شده و باعث کاهش مقاومت افراد به عفونت شود اما عدم استفاده از وسایل خنک کننده هوا برای جلوگیری از انتشار ویروس پیشنهاد نمی‌شود چرا که تهویه به تنهایی قادر به پوشش  همه جنبه‌های کنترل بیماری نیست.

کولر‌های گازی هوای اتاق را داخل پنل به جریان می‌اندازند و با جذب رطوبت و گرمای محیط، هوا را خنک کرده و در واقع هوای داخل محیط را به گردش در می‌آورند.

 اگر برای خنک کردن دمای محیط از کولر‌های گازی استفاده می‌کنید به نکات زیر توجه کنید.

 دمای محیط را بین ۲۴ تا ۳۰ درجه سانتی گراد و رطوبت را بین ۴۰ تا ۷۰ درصد نگه دارید.

 سیستم تهویه مکانیکی را در آشپزخانه و سرویس‌های بهداشتی تعبیه و روشن کنید.

در زمان استفاده، پنجره‌ها به میزان کمی باز گذاشته شود.

فیلتر‌های کولرگازی مورد استفاده در فضا‌های عمومی به طور روزانه شست و شو و تمیز شود.

 بهتر است دریچه‌های کولر را طوری تنظیم کنید که باد مستقیم به طرف افراد پرتاب نشود.

 اگر در فضا‌های عمومی از این سیستم استفاده می‌شود، افراد حاضر از ماسک استفاده کنند.

 در زمان استفاده از کولر‌های گازی در اماکن عمومی حداقل یک ساعت پیش از شروع ساعت کاری دستگاه را روشن کرده و حداقل یک ساعت بعد از اتمام ساعت کاری آن را خاموش کنید.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید