با کمتر شدن محدودیت‌های کرونایی و بازگشایی برخی از مکان‌های گردشگری گردشگران با ماسک و رعایت فاصله گزاری اجتماعی از این مکان‌ها بازدید می‌کنند.
۰۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۹
۰
منبع: میزان
۰۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۹
با کمتر شدن محدودیت‌های کرونایی و بازگشایی برخی از مکان‌های گردشگری گردشگران با ماسک و رعایت فاصله گزاری اجتماعی از این مکان‌ها بازدید می‌کنند.
منبع: میزان
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید