رئیس رسانه‌های دولت افغانستان گفت که موضع دولت برای آزادی زندانیان طالبان تغییری نکرده است و این گروه نیز فهرست جایگزینی را برای آزادی باقیمانده زندانیانش ارائه دهد.
۰۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۸:۴۹
۰
«لطیف محمود» رئیس رسانه‌های دولت افغانستان اظهار داشت که در موضع کابل در رابطه با آزادی زندانیان هیچ تغییری ایجاد نشده است.

وی افزود که دولت ۵۹۲ زندانی طالبان را به دلیل مسائل حقوقی آزاد نمی‌کند و این گروه نیز برای آزادی زندانیانش فهرست جایگزینی را ارائه کند.

این در حالی است که «سهیل شاهین» سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر اخیراً با انتشار بیانیه‌ای از آمادگی این گروه برای آزادی مشروط زندانیان باقیمانده دولت افغانستان تا عید قربان خبر داده بود.

شاهین افزود که پس از تکمیل روند آزادی زندانیان، طالبان آماده است تا مذاکرات بین‌الافغانی را بلافاصله پس از عید قربان آغاز کند.

براساس آمار‌های منتشر شده توسط طالبان، این گروه تاکنون ۸۵۶ نفر از زندانیان دولت افغانستان را آزد کرده است، اما کابل با رد این آمار‌ها می‌گوید که مجموع زندانیان آزاد شده توسط طالبان حدود ۶۰۰ نفر است که ۱۷۵ نفر از آن‌ها غیرنظامی می‌باشند.
منبع: میزان
رئیس رسانه‌های دولت افغانستان گفت که موضع دولت برای آزادی زندانیان طالبان تغییری نکرده است و این گروه نیز فهرست جایگزینی را برای آزادی باقیمانده زندانیانش ارائه دهد.
«لطیف محمود» رئیس رسانه‌های دولت افغانستان اظهار داشت که در موضع کابل در رابطه با آزادی زندانیان هیچ تغییری ایجاد نشده است.

وی افزود که دولت ۵۹۲ زندانی طالبان را به دلیل مسائل حقوقی آزاد نمی‌کند و این گروه نیز برای آزادی زندانیانش فهرست جایگزینی را ارائه کند.

این در حالی است که «سهیل شاهین» سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر اخیراً با انتشار بیانیه‌ای از آمادگی این گروه برای آزادی مشروط زندانیان باقیمانده دولت افغانستان تا عید قربان خبر داده بود.

شاهین افزود که پس از تکمیل روند آزادی زندانیان، طالبان آماده است تا مذاکرات بین‌الافغانی را بلافاصله پس از عید قربان آغاز کند.

براساس آمار‌های منتشر شده توسط طالبان، این گروه تاکنون ۸۵۶ نفر از زندانیان دولت افغانستان را آزد کرده است، اما کابل با رد این آمار‌ها می‌گوید که مجموع زندانیان آزاد شده توسط طالبان حدود ۶۰۰ نفر است که ۱۷۵ نفر از آن‌ها غیرنظامی می‌باشند.
منبع: میزان
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید