«هشام المشیشی» وزیر کشور تونس شنبه شب با حکم "قیس بن سعید" رییس جمهوری این کشور، مأمور تشکیل کابینه و جانشین نخست‌وزیر مستعفی شد.
۰۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۸:۲۲
۰

تارنمای رادیو "اف ام موزاییک" تونس نوشت:  المشیشی چهارمین وزیر کشور تونس است که از زمان سرنگونی زین العابدین بن علی که در سال ۲۰۱۱ سرنگون شد، مأمور تشکیل کابینه در این کشور می‌شود.

"إلیاس الفخفاخ" نخست وزیر مستعفی تونس ۱۵ ژوئیه ( ۲۵ تیر) به دلیل متهم شدن در خصوص پرونده تضاد منافع استعفا داد و به دنبال آن احزاب سیاسی مشورت‌ها را جهت انتخاب کاندیداها آغاز کردند.

به گزارش رسانه‌های تونسی، المشیشی به عنوان یک شخصیت مستقل شناخته می‌شود ،به هیچ حزب و گروه سیاسی تعلّق ندارد، همچنین نام وی در میان فهرست اسامی افرادی که گروه‌های مختلف سیاسی برای احراز نخست وزیری به رییس جمهوری تونس پیشنهاد کرده‌ بودند، نبوده است.

المشیشی ۴۶ ساله پیش از آن که در فوریه ۲۰۲۰ (دی/ بهمن ۹۸) وزارت کشور کابینه الفخفاخ را برعهده بگیرد، مشاور اول نخست وزیر و مأمور امور حقوقی بوده است.

وی استاد حقوق و علوم سیاسی در تونس، دارای مدرک کارشناسی ارشد از مدرسه ملی مدیریت در تونس و نیز دارای مدیریت اداری از مدرسه مدیریت ملی استراسبورگ در فرانسه است.

المشیشی۳۰ روز فرصت دارد تا کابینه خود را برای رأی اعتماد به پارلمان تونس معرفی کند و در غیر این‌صورت قیس سعید با منحل کردن پارلمان، انتخابات زودهنگام برگزار می‌کند.

کابینه جدید تونس برای رأی اعتماد اوایل سپتامبر (شهریور/ مهرماه) به پارلمان معرفی خواهند شد و کابینه المشیشی باید از مجموع ۲۱۷ بتوانند رای مثبت ۱۰۹ نفر از نمایندگان را کسب کنند.

احزاب تشکیل دهنده پارلمان پنجشنبه شب گذشته فهرست کاندیداهای پیشنهادی خود برای احراز مقام نخست وزیری را به قیس بن سعید رییس جمهوری ارائه داده بودند.

 «هشام المشیشی» وزیر کشور تونس شنبه شب با حکم "قیس بن سعید" رییس جمهوری این کشور، مأمور تشکیل کابینه و جانشین نخست‌وزیر مستعفی شد.

تارنمای رادیو "اف ام موزاییک" تونس نوشت:  المشیشی چهارمین وزیر کشور تونس است که از زمان سرنگونی زین العابدین بن علی که در سال ۲۰۱۱ سرنگون شد، مأمور تشکیل کابینه در این کشور می‌شود.

"إلیاس الفخفاخ" نخست وزیر مستعفی تونس ۱۵ ژوئیه ( ۲۵ تیر) به دلیل متهم شدن در خصوص پرونده تضاد منافع استعفا داد و به دنبال آن احزاب سیاسی مشورت‌ها را جهت انتخاب کاندیداها آغاز کردند.

به گزارش رسانه‌های تونسی، المشیشی به عنوان یک شخصیت مستقل شناخته می‌شود ،به هیچ حزب و گروه سیاسی تعلّق ندارد، همچنین نام وی در میان فهرست اسامی افرادی که گروه‌های مختلف سیاسی برای احراز نخست وزیری به رییس جمهوری تونس پیشنهاد کرده‌ بودند، نبوده است.

المشیشی ۴۶ ساله پیش از آن که در فوریه ۲۰۲۰ (دی/ بهمن ۹۸) وزارت کشور کابینه الفخفاخ را برعهده بگیرد، مشاور اول نخست وزیر و مأمور امور حقوقی بوده است.

وی استاد حقوق و علوم سیاسی در تونس، دارای مدرک کارشناسی ارشد از مدرسه ملی مدیریت در تونس و نیز دارای مدیریت اداری از مدرسه مدیریت ملی استراسبورگ در فرانسه است.

المشیشی۳۰ روز فرصت دارد تا کابینه خود را برای رأی اعتماد به پارلمان تونس معرفی کند و در غیر این‌صورت قیس سعید با منحل کردن پارلمان، انتخابات زودهنگام برگزار می‌کند.

کابینه جدید تونس برای رأی اعتماد اوایل سپتامبر (شهریور/ مهرماه) به پارلمان معرفی خواهند شد و کابینه المشیشی باید از مجموع ۲۱۷ بتوانند رای مثبت ۱۰۹ نفر از نمایندگان را کسب کنند.

احزاب تشکیل دهنده پارلمان پنجشنبه شب گذشته فهرست کاندیداهای پیشنهادی خود برای احراز مقام نخست وزیری را به قیس بن سعید رییس جمهوری ارائه داده بودند.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید