حسینی کیا تاکید کرد
نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه عدم حمایت های بیمه ای از قالیبافان به ضرر جریان تولید در صنعت کشور است، گفت: قالی بافان کرمانشاهی برای حضور قدرتمند در چرخه تولید نیازمند تسهیلات و وام های کم بهره هستند.
۰۴ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۵۴
۰

سیدجواد حسینی کیا  دربرابر وضعیت قالیبافان در استان کرمانشاه، گفت: متاسفانه یکی از دغدغه های اساسی قالیبافان در استان کرمانشاه عدم حمایت های بیمه ای است زیرا اگر حتی 1 ماه قالیبافان حق بیمه خود را پرداخت نکنند، بیمه این افراد زحمت کش قطع خواهد شد.

نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت باید تدابیری اتخاذ کند که قالیبافان در چرخه تولید انگیزه ماندگاری داشته باشند، تصریح کرد: قالیبافان برای حضور موفق در جریان تولید نیازمند حمایت های مالی از جمله وام و تسهیلات کم بهره هستند اما متاسفانه به رغم اینکه در گذشته تسهیلات کم بهره برای قالیبافان در نظر گرفته شده است اما هم اکنون خبری از حمایت های مالی دولت از جمله تسهیلات کم بهره نیست.

وی ادامه داد: نظارت در حوزه تولید قالیبافی می بایست در حد اعلاء گسترش یابد و این درحالی است که وام و تسهیلات کم بهره به قالیبافان واقعی اختصاص یابد.

حسینی کیا افزود: اگر بخواهیم تقاضا برای خرید قالی ایرانی افزایش یابد می بایست طرح های تولیدی فرش را به نحوه کارشناسی شده به روز کرد تا مشتریان انگیزه کافی برای خرید فرش را داشته باشند و از همین رو در حوزه مشتری مداری یکی از مولفه های اساسی توجه به ذائقه مشتری است.

نماینده سنقر در مجلس افزود: برای بهبود وضعیت اقتصادی قالی بافان نباید تنها به بازار داخلی اتکا کرد بلکه باید بازار های صادراتی را نیز برای تولید کنندگان مهیا کرد تا تولید کننده بتواند بر طبق سلیقه مشتری در بازار صادراتی کالا را روانه بازار صادراتی کند.

وی خاطر نشان کرد: متاسفانه امروز صنعت قالیبافی در کشور به حدی مظلوم است که جوابگوی هزینه های تولید نیست بنابراین برای به صرف شدن تولید در قالیبافی باید فکر اساسی برای طرح و تولید فرش در کشور بکنیم زیرا باید به این نکته توجه کرد که ذائقه مردم در خرید فرش به سمت فرش هایی با ابعاد کوچک سوق پیدا کرده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه عدم حمایت های بیمه ای از قالیبافان به ضرر جریان تولید در صنعت کشور است، یادآور شد: قالی بافان کرمانشاهی برای حضور قدرتمند در چرخه تولید نیازمند تسهیلات و وام های کم بهره هستند./

نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه عدم حمایت های بیمه ای از قالیبافان به ضرر جریان تولید در صنعت کشور است، گفت: قالی بافان کرمانشاهی برای حضور قدرتمند در چرخه تولید نیازمند تسهیلات و وام های کم بهره هستند.

سیدجواد حسینی کیا  دربرابر وضعیت قالیبافان در استان کرمانشاه، گفت: متاسفانه یکی از دغدغه های اساسی قالیبافان در استان کرمانشاه عدم حمایت های بیمه ای است زیرا اگر حتی 1 ماه قالیبافان حق بیمه خود را پرداخت نکنند، بیمه این افراد زحمت کش قطع خواهد شد.

نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت باید تدابیری اتخاذ کند که قالیبافان در چرخه تولید انگیزه ماندگاری داشته باشند، تصریح کرد: قالیبافان برای حضور موفق در جریان تولید نیازمند حمایت های مالی از جمله وام و تسهیلات کم بهره هستند اما متاسفانه به رغم اینکه در گذشته تسهیلات کم بهره برای قالیبافان در نظر گرفته شده است اما هم اکنون خبری از حمایت های مالی دولت از جمله تسهیلات کم بهره نیست.

وی ادامه داد: نظارت در حوزه تولید قالیبافی می بایست در حد اعلاء گسترش یابد و این درحالی است که وام و تسهیلات کم بهره به قالیبافان واقعی اختصاص یابد.

حسینی کیا افزود: اگر بخواهیم تقاضا برای خرید قالی ایرانی افزایش یابد می بایست طرح های تولیدی فرش را به نحوه کارشناسی شده به روز کرد تا مشتریان انگیزه کافی برای خرید فرش را داشته باشند و از همین رو در حوزه مشتری مداری یکی از مولفه های اساسی توجه به ذائقه مشتری است.

نماینده سنقر در مجلس افزود: برای بهبود وضعیت اقتصادی قالی بافان نباید تنها به بازار داخلی اتکا کرد بلکه باید بازار های صادراتی را نیز برای تولید کنندگان مهیا کرد تا تولید کننده بتواند بر طبق سلیقه مشتری در بازار صادراتی کالا را روانه بازار صادراتی کند.

وی خاطر نشان کرد: متاسفانه امروز صنعت قالیبافی در کشور به حدی مظلوم است که جوابگوی هزینه های تولید نیست بنابراین برای به صرف شدن تولید در قالیبافی باید فکر اساسی برای طرح و تولید فرش در کشور بکنیم زیرا باید به این نکته توجه کرد که ذائقه مردم در خرید فرش به سمت فرش هایی با ابعاد کوچک سوق پیدا کرده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه عدم حمایت های بیمه ای از قالیبافان به ضرر جریان تولید در صنعت کشور است، یادآور شد: قالی بافان کرمانشاهی برای حضور قدرتمند در چرخه تولید نیازمند تسهیلات و وام های کم بهره هستند./

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید