یک دکترای تربیت بدنی، می‌گوید: برای اصلاح ناهنجاری پای ضربدری باید چندین نکته خاص را مدنظر داشت.
۰۴ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۲:۰۰
۰

مصطفی بهرامی، اظهار کرد: پای ضربدری می‌تواند در هر زمانی از دوران نوزادی تا بزرگسالی و به دلایل مختلف بروز کند. با شدت گرفتن عارضه، زانو‌های بیمار به طرف یکدیگر خم شده و راه رفتن او سنگین و ناپایدار می‌شود.

وی با بیان اینکه برای اصلاح ناهنجاری پای ضربدری باید چندین مورد را مدنظر داشت، تصریح کرد: کنترل وزن و کاهش وزن در هر سنی می‌تواند کمک‌کننده باشد.

بهرامی اضافه کرد: در صورتی که فرد صافی کف پا داشته باشد حتماً باید از کفی‌های طبی استفاده کند و ورزش‌های مربوط به صافی کف پا را انجام دهد.

عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان ادامه داد: در صورتی که تغییر شکل استخوانی باشد (مثلاً به علت شکستگی) و یا زمان زیادی از بروز تغییر شکل گذشته باشد، قابل اصلاح نخواهد بود.

وی گفت: در صورتی که پارگی لیگامان جانبی داخلی زانو را داشته باشیم، تقویت عضله چهارسر ران می‌تواند در جلوگیری از بروز تغییر شکل موثر باشد.

بهرامی اضافه کرد: اگر کوتاهی همسترینگ خارجی داشته باشیم در این صورت فرد طاقباز می‌خوابد از مچ، پای فرد را گرفته و سپس ساق را به داخل می‌چرخانیم و بعد زانو را صاف کرده و بالا می‌آوریم.

عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان اضافه کرد: اگر ضعف عضلات همسترینگ داخلی عامل پای ضربدری باشد برای تقویت این عضله فرد رو به شکم می‌خوابد و از مچ پا، فرد را گرفته و ساق را به داخل می‌چرخانیم، سپس از او می‌خواهیم زانو را خم کند و در مقابل خم کردن زانو مقاومت اعمل می‌کنیم و در این حرکت عضلات همسترینگ داخلی بیشتر فعال هستند.

وی بیان کرد: در صورتی که کوتاهی نوار خاصره‌ای درشت نی وجود داشته باشد؛ فرد به پهلو می‌خوابد پای زیری را از زانو و ران اندکی خم می‌کند. پای بالایی را در حالی که صاف است به سمت عقب (هاپیر اکستنشن) برده و سپس به سمت پایین فشار می‌دهیم. در این حالت نوار خاصره‌ای درشت نی کشیده می‌شود.

یک دکترای تربیت بدنی، می‌گوید: برای اصلاح ناهنجاری پای ضربدری باید چندین نکته خاص را مدنظر داشت.

مصطفی بهرامی، اظهار کرد: پای ضربدری می‌تواند در هر زمانی از دوران نوزادی تا بزرگسالی و به دلایل مختلف بروز کند. با شدت گرفتن عارضه، زانو‌های بیمار به طرف یکدیگر خم شده و راه رفتن او سنگین و ناپایدار می‌شود.

وی با بیان اینکه برای اصلاح ناهنجاری پای ضربدری باید چندین مورد را مدنظر داشت، تصریح کرد: کنترل وزن و کاهش وزن در هر سنی می‌تواند کمک‌کننده باشد.

بهرامی اضافه کرد: در صورتی که فرد صافی کف پا داشته باشد حتماً باید از کفی‌های طبی استفاده کند و ورزش‌های مربوط به صافی کف پا را انجام دهد.

عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان ادامه داد: در صورتی که تغییر شکل استخوانی باشد (مثلاً به علت شکستگی) و یا زمان زیادی از بروز تغییر شکل گذشته باشد، قابل اصلاح نخواهد بود.

وی گفت: در صورتی که پارگی لیگامان جانبی داخلی زانو را داشته باشیم، تقویت عضله چهارسر ران می‌تواند در جلوگیری از بروز تغییر شکل موثر باشد.

بهرامی اضافه کرد: اگر کوتاهی همسترینگ خارجی داشته باشیم در این صورت فرد طاقباز می‌خوابد از مچ، پای فرد را گرفته و سپس ساق را به داخل می‌چرخانیم و بعد زانو را صاف کرده و بالا می‌آوریم.

عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان اضافه کرد: اگر ضعف عضلات همسترینگ داخلی عامل پای ضربدری باشد برای تقویت این عضله فرد رو به شکم می‌خوابد و از مچ پا، فرد را گرفته و ساق را به داخل می‌چرخانیم، سپس از او می‌خواهیم زانو را خم کند و در مقابل خم کردن زانو مقاومت اعمل می‌کنیم و در این حرکت عضلات همسترینگ داخلی بیشتر فعال هستند.

وی بیان کرد: در صورتی که کوتاهی نوار خاصره‌ای درشت نی وجود داشته باشد؛ فرد به پهلو می‌خوابد پای زیری را از زانو و ران اندکی خم می‌کند. پای بالایی را در حالی که صاف است به سمت عقب (هاپیر اکستنشن) برده و سپس به سمت پایین فشار می‌دهیم. در این حالت نوار خاصره‌ای درشت نی کشیده می‌شود.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید