رییس جمهوری صبح امروز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: مردم ایران در این دو سال و چند ماه مقابله با تحریم و پنج ماه مقابله با ویروس کرونا نشان داده دارای توان و قدرت کافی برای مقابله و ایستادگی در برابر فشارها هستند و به زانو درنمی‌آیند.
۰۴ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۲
۰
رییس جمهوری صبح امروز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: مردم ایران در این دو سال و چند ماه مقابله با تحریم و پنج ماه مقابله با ویروس کرونا نشان داده دارای توان و قدرت کافی برای مقابله و ایستادگی در برابر فشارها هستند و به زانو درنمی‌آیند.