تازه‌ترین آمار مبتلایان و قربانیان کرونا درجهان؛
طبق آخرین آمار‌های جهانی ابتلاء به ویروس کرونا، طی ۲۴ ساعت گذشته با افزایش ۲۸۶ هزار و ۶۴۳ نفری تعداد مبتلایان این ویروس تا بدین لحظه به ۱۵ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۵۲۷ نفر رسیده است که مبتلایان جدید آن افزایشی بوده است.
۰۴ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۱
۰
به گزارش پارسینه؛فوتی‌های ناشی از کرونا با رشد شش هزار و ۱۷۵ نفری در یک روز به تعداد ۶۴۲ هزار و ۷۵۱ نفر رسیده است که آمار فوتی‌های جدید آن کاهشی بوده است.

آمار بهبود یافتگان نیز به ۹ میلیون و ۷۲۶ هزار و ۶۲ نفر رسیده است.

آمار مبتلایان ۱۰ کشور اصلی درگیر شیوع کرونا به علاوه ایران به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد مبتلایان جدید هر کشور است.

۱. آمریکا: چهار میلیون و ۲۴۸ هزار و ۳۲۷ نفر (۷۸ هزار و ۹ نفر)

۲. برزیل دو میلیون و۳۴۸ هزار و ۲۰۰ نفر (۵۸ هزار و ۲۴۹ نفر)

۳. هند یک میلیون و ۳۳۷ هزار و ۲۲ نفر (۴۸ هزار و ۸۹۲ نفر)

۴. روسیه ۸۰۰ هزار و ۸۴۹ نفر (پنج هزار و ۸۱۱ نفر)

۵. آفریقای جنوبی ۴۲۱ هزار و ۹۹۶ نفر (۱۳ هزار و ۹۴۴ نفر)

۶. پرو ۳۷۵ هزار و ۹۶۱ نفر (چهار هزار و ۸۶۵ نفر)

۷. مکزیک ۳۷۸ هزار و ۲۸۵ نفر (هفت هزار و ۵۷۳ نفر)

۸. شیلی ۳۴۱ هزار و ۳۰۴ نفر (دو هزار و ۵۴۵ نفر)

۹. اسپانیا ۳۱۹ هزار و ۵۰۱ نفر (دو هزار و ۲۵۵ نفر)

۱۰. بریتانیا ۲۹۷ هزار و ۹۱۴ نفر (۷۶۸ نفر)

۱۱. ایران ۲۸۶ هزار و ۵۲۳ نفر (دو هزار و ۴۸۹ نفر)

آمار ۱۰ کشور اول فوتی‌های ناشی از کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد فوتی‌های جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۱۴۸ هزار و ۴۹۰ نفر (یک هزار و ۱۴۱ نفر)

۲. برزیل ۸۵ هزار و ۳۸۵ نفر (یک هزار و ۱۷۸ نفر)

۳. بریتانیا ۴۵ هزار و ۶۷۷ نفر (۱۲۳ نفر)

۴. مکزیک ۴۲ هزار و ۶۴۵ نفر (۷۳۷ نفر)

۵. ایتالیا ۳۵ هزار و ۹۷ نفر (پنج نفر)

۶. هند ۳۱ هزار و ۴۰۶ نفر (۷۶۱ نفر)

۷. فرانسه ۳۰ هزار و ۱۹۲ نفر (۱۰ نفر)

۸. اسپانیا ۲۸ هزار و ۴۳۲ نفر (سه نفر)

۹. پرو ۱۷ هزار و ۸۴۳ نفر (۱۸۹ نفر)

۱۰. ایران ۱۵ هزار و ۲۸۹ نفر (۲۱۵ نفر)
تعداد قربانیان کرونا در جهان از مرز ۶۴۰ هزار نفر گذشت
 
تازه‌ترین آمار مبتلایان و قربانیان کرونا درجهان؛
۰۴ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۱
طبق آخرین آمار‌های جهانی ابتلاء به ویروس کرونا، طی ۲۴ ساعت گذشته با افزایش ۲۸۶ هزار و ۶۴۳ نفری تعداد مبتلایان این ویروس تا بدین لحظه به ۱۵ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۵۲۷ نفر رسیده است که مبتلایان جدید آن افزایشی بوده است.
به گزارش پارسینه؛فوتی‌های ناشی از کرونا با رشد شش هزار و ۱۷۵ نفری در یک روز به تعداد ۶۴۲ هزار و ۷۵۱ نفر رسیده است که آمار فوتی‌های جدید آن کاهشی بوده است.

آمار بهبود یافتگان نیز به ۹ میلیون و ۷۲۶ هزار و ۶۲ نفر رسیده است.

آمار مبتلایان ۱۰ کشور اصلی درگیر شیوع کرونا به علاوه ایران به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد مبتلایان جدید هر کشور است.

۱. آمریکا: چهار میلیون و ۲۴۸ هزار و ۳۲۷ نفر (۷۸ هزار و ۹ نفر)

۲. برزیل دو میلیون و۳۴۸ هزار و ۲۰۰ نفر (۵۸ هزار و ۲۴۹ نفر)

۳. هند یک میلیون و ۳۳۷ هزار و ۲۲ نفر (۴۸ هزار و ۸۹۲ نفر)

۴. روسیه ۸۰۰ هزار و ۸۴۹ نفر (پنج هزار و ۸۱۱ نفر)

۵. آفریقای جنوبی ۴۲۱ هزار و ۹۹۶ نفر (۱۳ هزار و ۹۴۴ نفر)

۶. پرو ۳۷۵ هزار و ۹۶۱ نفر (چهار هزار و ۸۶۵ نفر)

۷. مکزیک ۳۷۸ هزار و ۲۸۵ نفر (هفت هزار و ۵۷۳ نفر)

۸. شیلی ۳۴۱ هزار و ۳۰۴ نفر (دو هزار و ۵۴۵ نفر)

۹. اسپانیا ۳۱۹ هزار و ۵۰۱ نفر (دو هزار و ۲۵۵ نفر)

۱۰. بریتانیا ۲۹۷ هزار و ۹۱۴ نفر (۷۶۸ نفر)

۱۱. ایران ۲۸۶ هزار و ۵۲۳ نفر (دو هزار و ۴۸۹ نفر)

آمار ۱۰ کشور اول فوتی‌های ناشی از کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد فوتی‌های جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۱۴۸ هزار و ۴۹۰ نفر (یک هزار و ۱۴۱ نفر)

۲. برزیل ۸۵ هزار و ۳۸۵ نفر (یک هزار و ۱۷۸ نفر)

۳. بریتانیا ۴۵ هزار و ۶۷۷ نفر (۱۲۳ نفر)

۴. مکزیک ۴۲ هزار و ۶۴۵ نفر (۷۳۷ نفر)

۵. ایتالیا ۳۵ هزار و ۹۷ نفر (پنج نفر)

۶. هند ۳۱ هزار و ۴۰۶ نفر (۷۶۱ نفر)

۷. فرانسه ۳۰ هزار و ۱۹۲ نفر (۱۰ نفر)

۸. اسپانیا ۲۸ هزار و ۴۳۲ نفر (سه نفر)

۹. پرو ۱۷ هزار و ۸۴۳ نفر (۱۸۹ نفر)

۱۰. ایران ۱۵ هزار و ۲۸۹ نفر (۲۱۵ نفر)
تعداد قربانیان کرونا در جهان از مرز ۶۴۰ هزار نفر گذشت
 
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید