بررسی تورم ۱۲ گروه کالایی مختلف نشان می‌دهد، در حالی که تورم سالیانه حمل و نقل ۴۵ درصد رشد کرده است، تورم مسکن نسبت به خرداد ماه ۷ درصد افزایش داشته است.
۰۳ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۰:۲۱
۰
بررسی گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد، در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» (مرغ ماشینی)، گروه «شیر، پنیر و تخم­ مرغ» (تخم­مرغ)، و گروه «نان و غلات» (ماکارونی و انواع برنج خارجی) می‌باشد. در گروه عمده «کالا‌های غیر خوراکی و خدمات»، گروه «حمل و نقل» (قیمت انواع خودرو و لاستیک خودرو)، گروه «تفریح و فرهنگ» (قطعات کامپیوتر، دوچرخه بچه­ گانه، لپ­تاپ) و گروه «مسکن و آب، برق گاز» (اجاره) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

براین اساس خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نسبت به ماه قبل ۶.۴ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل نزدیک به ۲۷ درصد رشدکرده اند. همچنین تورم سالیانه حمل و نقل نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۵ درصد رشد کرده است.

این گزارش نشان میدهد، درحالی که تورم مسکن نسبت به خرداد ماه ۷ درصد افزایش داشته است، تورم سالیانه مسکن نسبت به سال قبل ۲۳ درصد بوده است.
 
تغییرات قیمتی ۱۲ گروه کالایی در تیر/ تورم سالیانه ۴۵ درصدی بخش حمل و نقل+جدول
 
بررسی تورم ۱۲ گروه کالایی مختلف نشان می‌دهد، در حالی که تورم سالیانه حمل و نقل ۴۵ درصد رشد کرده است، تورم مسکن نسبت به خرداد ماه ۷ درصد افزایش داشته است.
بررسی گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد، در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» (مرغ ماشینی)، گروه «شیر، پنیر و تخم­ مرغ» (تخم­مرغ)، و گروه «نان و غلات» (ماکارونی و انواع برنج خارجی) می‌باشد. در گروه عمده «کالا‌های غیر خوراکی و خدمات»، گروه «حمل و نقل» (قیمت انواع خودرو و لاستیک خودرو)، گروه «تفریح و فرهنگ» (قطعات کامپیوتر، دوچرخه بچه­ گانه، لپ­تاپ) و گروه «مسکن و آب، برق گاز» (اجاره) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

براین اساس خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نسبت به ماه قبل ۶.۴ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل نزدیک به ۲۷ درصد رشدکرده اند. همچنین تورم سالیانه حمل و نقل نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۵ درصد رشد کرده است.

این گزارش نشان میدهد، درحالی که تورم مسکن نسبت به خرداد ماه ۷ درصد افزایش داشته است، تورم سالیانه مسکن نسبت به سال قبل ۲۳ درصد بوده است.
 
تغییرات قیمتی ۱۲ گروه کالایی در تیر/ تورم سالیانه ۴۵ درصدی بخش حمل و نقل+جدول
 
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید