احتمال دارد علیرضا منصوریان به عنوان سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران جانشین فرهاد مجیدی شود.
۰۳ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳
۰
با توجه به نتایج ضعیف تیم فوتبال استقلال تهران با سرمربیگری فرهاد مجیدی شنیده می‌شود، عبدیان عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال دست به کار شده تا در پایان فصل و یا زودتر علیرضا منصوریان را به نیمکت آبی‌ها نزدیک کند.

منصوریان در گذشته به عنوان سرمربی استقلال بود و نتوانست رضایت هواداران را جلب کند. به هر ترتیب بعید نیست شاهد تغییرات روی نیمکت استقلال و نزدیک شدن منصوریان به سرمربیگری آبی پوشان باشیم.
احتمال دارد علیرضا منصوریان به عنوان سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران جانشین فرهاد مجیدی شود.
با توجه به نتایج ضعیف تیم فوتبال استقلال تهران با سرمربیگری فرهاد مجیدی شنیده می‌شود، عبدیان عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال دست به کار شده تا در پایان فصل و یا زودتر علیرضا منصوریان را به نیمکت آبی‌ها نزدیک کند.

منصوریان در گذشته به عنوان سرمربی استقلال بود و نتوانست رضایت هواداران را جلب کند. به هر ترتیب بعید نیست شاهد تغییرات روی نیمکت استقلال و نزدیک شدن منصوریان به سرمربیگری آبی پوشان باشیم.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید