کارشناس کنترل ترافیک پلیس راه البرز گفت: با توجه به ترافیک سنگین، تردد وسایل نقلیه دقایقی پیش از سمت کرج به چالوس یک طرفه شد.
۰۳ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۷:۵۳
۰
سروان مسعود خانجانی، کارشناس کنترل ترافیک پلیس راه البرز گفت: همچنین تردد وسایل نقلیه از مرزن آباد به سمت کرج یک طرفه و تا تخلیه بار ترافیکی این محدودیت ادامه دارد.

کارشناس کنترل ترافیک پلیس راه البرز افزود: اکنون محدودیت ترافیکی از شهرستانک تا میرزا آباد اعمال شده که در صورت ترافیک سنگین در ابتدای محور این محدودیت از میدان امیر کبیر اعمال خواهدشد.

خانجانی گفت: به منظور کنترل بیشتر ترافیک و پیشگیری از اتلاف وقت رانندگان و مسافران در جاده‌های استان با سایر نهاد‌های امدادی نیز هماهنگی‌های لازم صورت گرفته است.
کارشناس کنترل ترافیک پلیس راه البرز گفت: با توجه به ترافیک سنگین، تردد وسایل نقلیه دقایقی پیش از سمت کرج به چالوس یک طرفه شد.
سروان مسعود خانجانی، کارشناس کنترل ترافیک پلیس راه البرز گفت: همچنین تردد وسایل نقلیه از مرزن آباد به سمت کرج یک طرفه و تا تخلیه بار ترافیکی این محدودیت ادامه دارد.

کارشناس کنترل ترافیک پلیس راه البرز افزود: اکنون محدودیت ترافیکی از شهرستانک تا میرزا آباد اعمال شده که در صورت ترافیک سنگین در ابتدای محور این محدودیت از میدان امیر کبیر اعمال خواهدشد.

خانجانی گفت: به منظور کنترل بیشتر ترافیک و پیشگیری از اتلاف وقت رانندگان و مسافران در جاده‌های استان با سایر نهاد‌های امدادی نیز هماهنگی‌های لازم صورت گرفته است.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید