قاضی دادگاهی در نیویورک دستور آزادی مایکل کوهن، وکیل سابق دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده را صادر کرد.
۰۳ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۷
۰
در حکم الوین هلرستاین، قاضی آمریکایی آمده که به باور او دولت این کشور به دنبال انتقام گیری از مایکل کوهن به دلیل نگارش کتابی علیه رئیس جمهوری است. مایکل کوهن، ۵۳ ساله روز دوشنبه از مقامات زندان فدرال و ویلیام بار، وزیر دادگستری ایالات متحده شکایت کرده بود.

به گزارش یورونیوز، وکیل سابق دونالد ترامپ مدعی است که به دلیل نگارش کتابی زندانی شده است که قرار است پیش از انتخابات ریاست جمهوری سوم نوامبر (۱۳ آبان) منتشر شود.

دادگاه اکنون تشخیص داده است که حقوق شهروندی مایکل کوهن که در متمم اول قانون اساسی آمریکا تضمین شده نقض شده است. در حکم دادگاه آمده است که دستور بازگشت مایکل کوهن به زندان که روز ۹ ژوئیه (۱۹ تیر) صادر شد نقض حقوق او براساس متمم اول قانون اساسی بوده است.

مایکل کوهن در شکایتنامه خود گفته است که قصد دارد در کتاب خود به «شخصیت و تمایلات ترامپ، امور شخصی و حرفه‌ای او و اخلاق شخصی و تجاری وی» بپردازد. او تاکید کرده است که درخواست دولت فدرال از او مبنی بر عدم مصاحبه با رسانه‌ها و عدم انتشار کتابش نقض حقوق تضمین شده در متمم اول قانون اساسی آمریکا است.

مایکل کوهن ماه مه (اردیبهشت/خرداد) همراه با شماری دیگر از زندانیان برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از زندان به مرخصی رفت. وکیل سابق دونالد ترامپ به جرم نقض قوانین مالی کارزار‌های انتخاباتی و دروغگویی به کنگره ایالات متحده به سه سال زندان محکوم شده است.
قاضی دادگاهی در نیویورک دستور آزادی مایکل کوهن، وکیل سابق دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده را صادر کرد.
در حکم الوین هلرستاین، قاضی آمریکایی آمده که به باور او دولت این کشور به دنبال انتقام گیری از مایکل کوهن به دلیل نگارش کتابی علیه رئیس جمهوری است. مایکل کوهن، ۵۳ ساله روز دوشنبه از مقامات زندان فدرال و ویلیام بار، وزیر دادگستری ایالات متحده شکایت کرده بود.

به گزارش یورونیوز، وکیل سابق دونالد ترامپ مدعی است که به دلیل نگارش کتابی زندانی شده است که قرار است پیش از انتخابات ریاست جمهوری سوم نوامبر (۱۳ آبان) منتشر شود.

دادگاه اکنون تشخیص داده است که حقوق شهروندی مایکل کوهن که در متمم اول قانون اساسی آمریکا تضمین شده نقض شده است. در حکم دادگاه آمده است که دستور بازگشت مایکل کوهن به زندان که روز ۹ ژوئیه (۱۹ تیر) صادر شد نقض حقوق او براساس متمم اول قانون اساسی بوده است.

مایکل کوهن در شکایتنامه خود گفته است که قصد دارد در کتاب خود به «شخصیت و تمایلات ترامپ، امور شخصی و حرفه‌ای او و اخلاق شخصی و تجاری وی» بپردازد. او تاکید کرده است که درخواست دولت فدرال از او مبنی بر عدم مصاحبه با رسانه‌ها و عدم انتشار کتابش نقض حقوق تضمین شده در متمم اول قانون اساسی آمریکا است.

مایکل کوهن ماه مه (اردیبهشت/خرداد) همراه با شماری دیگر از زندانیان برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از زندان به مرخصی رفت. وکیل سابق دونالد ترامپ به جرم نقض قوانین مالی کارزار‌های انتخاباتی و دروغگویی به کنگره ایالات متحده به سه سال زندان محکوم شده است.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید