مشاور فرهنگی رئیس جمهور به تهدید هواپیمای ایرانی توسط جنگنده آمریکایی واکنش نشان داد.
۰۳ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۳
۰
حسام‌الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس جمهور در توئیتی در واکنش به تهدید هواپیمای ایرانی توسط جنگنده آمریکایی نوشت: کسی که جان رهبرانش را دوست دارد با جان مسافران ما بازی نمی‌کند.

او این توئیت را با هشتگ ماهان ایر منتشر کرد.
 
واکنش هشدارآمیز حسام‌الدین آشنا به تهدید هواپیمای ایران توسط جنگنده آمریکایی
 
مشاور فرهنگی رئیس جمهور به تهدید هواپیمای ایرانی توسط جنگنده آمریکایی واکنش نشان داد.
حسام‌الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس جمهور در توئیتی در واکنش به تهدید هواپیمای ایرانی توسط جنگنده آمریکایی نوشت: کسی که جان رهبرانش را دوست دارد با جان مسافران ما بازی نمی‌کند.

او این توئیت را با هشتگ ماهان ایر منتشر کرد.
 
واکنش هشدارآمیز حسام‌الدین آشنا به تهدید هواپیمای ایران توسط جنگنده آمریکایی
 
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید