تحقیقات نشان می‌دهد احتمال ابتلای افراد به بیماری کرونا از اعضای خانواده، بیشتر از جامعه است.
۰۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۶
۰
به گزارش خبرگزاری رویترز، جدیدترین تحقیقات نشان می‌دهد احتمال ابتلای افراد از اعضای خانواده خود به ویروس کرونا بسیار بیشتر از ابتلا به این بیماری در جامعه است.

بر این اساس، همه گیرشناسان کره جنوبی در تحقیقات خود ۵ هزار و ۷۰۶ بیمار مبتلا به کرونا و ۵۹ هزار نفری را که با این بیماران ارتباط داشتند، مورد بررسی قرار دادند.

این بررسی‌ها نشان داد کمتر از ۲ درصد کسانی که در جامعه با این افراد در ارتباط بودند به ویروس کرونا مبتلا شده اند و این در حالی است که نزدیک به ۱۲ درصد از افراد خانواده این بیماران کرونا گرفته‌اند همچنین این تحقیقات نشان داد کودکان زیر ۹ سال بسیار کمتر در محیط خانواده به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند.

این تحقیقات در ماه ژانویه تا مارس (بهمن تا فروردین) که اوج شیوع موج اول کرونا در کره جنوبی بود، صورت گرفت.

تاکنون نزدیک به ۱۴ هزار نفر در کره جنوبی به ویروس کرونا آلوده شده اند و از این میان، ۳۰۰ نفر جان خود را از دست داده اند.

کره جنوبی یکی از موفق‌ترین کشور‌ها در مبارزه و مقابله با شیوع ویروس کرونا در جهان است که حفظ فاصله اجتماعی، استفاده مردم از ماسک در اماکن عمومی و انجام به موقع تست‌های تشخیصی و قرنطینه بیماران، عامل موفقیت این کشور در مبارزه با کرونا بوده است.
تحقیقات نشان می‌دهد احتمال ابتلای افراد به بیماری کرونا از اعضای خانواده، بیشتر از جامعه است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، جدیدترین تحقیقات نشان می‌دهد احتمال ابتلای افراد از اعضای خانواده خود به ویروس کرونا بسیار بیشتر از ابتلا به این بیماری در جامعه است.

بر این اساس، همه گیرشناسان کره جنوبی در تحقیقات خود ۵ هزار و ۷۰۶ بیمار مبتلا به کرونا و ۵۹ هزار نفری را که با این بیماران ارتباط داشتند، مورد بررسی قرار دادند.

این بررسی‌ها نشان داد کمتر از ۲ درصد کسانی که در جامعه با این افراد در ارتباط بودند به ویروس کرونا مبتلا شده اند و این در حالی است که نزدیک به ۱۲ درصد از افراد خانواده این بیماران کرونا گرفته‌اند همچنین این تحقیقات نشان داد کودکان زیر ۹ سال بسیار کمتر در محیط خانواده به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند.

این تحقیقات در ماه ژانویه تا مارس (بهمن تا فروردین) که اوج شیوع موج اول کرونا در کره جنوبی بود، صورت گرفت.

تاکنون نزدیک به ۱۴ هزار نفر در کره جنوبی به ویروس کرونا آلوده شده اند و از این میان، ۳۰۰ نفر جان خود را از دست داده اند.

کره جنوبی یکی از موفق‌ترین کشور‌ها در مبارزه و مقابله با شیوع ویروس کرونا در جهان است که حفظ فاصله اجتماعی، استفاده مردم از ماسک در اماکن عمومی و انجام به موقع تست‌های تشخیصی و قرنطینه بیماران، عامل موفقیت این کشور در مبارزه با کرونا بوده است.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید