سخنگوی گمرک گفت: کلیه اتباع خارجی به هنگام ورود به کشور از مبادی ورودی می‌بایست نسبت به رجیستر دستگاه‌های گوشی تلفن همراه خود صرفاً توسط گیت ورودی همان گمرک اقدام کنند.
۲۶ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۴۶
۰
به گزارش گمرک، سید روح اله لطیفی، َ. گفت: کلیه اتباع خارجی به هنگام ورود به کشور از مبادی ورودی اعم از مرز‌های هوایی، زمینی و دریایی می‌بایست نسبت به رجیستر دستگاه‌های گوشی تلفن همراه خود صرفاً توسط گیت ورودی همان گمرک اقدام کنند.

سخنگوی گمرک در ادامه در خصوص رجیستر تلفن همراه اتباع ایرانی اظهارداشت: لازم بذکر است رجیستری تلفن همراه اتباع ایرانی نیز صرفاً از طریق سایت https://epl.irica.gov.ir/ImeiRegister امکان پذیر است.
سخنگوی گمرک گفت: کلیه اتباع خارجی به هنگام ورود به کشور از مبادی ورودی می‌بایست نسبت به رجیستر دستگاه‌های گوشی تلفن همراه خود صرفاً توسط گیت ورودی همان گمرک اقدام کنند.
به گزارش گمرک، سید روح اله لطیفی، َ. گفت: کلیه اتباع خارجی به هنگام ورود به کشور از مبادی ورودی اعم از مرز‌های هوایی، زمینی و دریایی می‌بایست نسبت به رجیستر دستگاه‌های گوشی تلفن همراه خود صرفاً توسط گیت ورودی همان گمرک اقدام کنند.

سخنگوی گمرک در ادامه در خصوص رجیستر تلفن همراه اتباع ایرانی اظهارداشت: لازم بذکر است رجیستری تلفن همراه اتباع ایرانی نیز صرفاً از طریق سایت https://epl.irica.gov.ir/ImeiRegister امکان پذیر است.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید