وزیر ورزش و جوانان در حکمی محمد اسد مسجدی را به عنوان سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی منصوب کرد.
۲۶ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۴۲
۰
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پزشکی ورزشی ایران، در ابلاغ مسجدی آمده است: "با توجه به تعهد و تجربه جناب عالی در امور مدیریتی و به استناد اختیارات مندرج در ذیل ماده ۱۰ اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی منصوب می‌شوید. شایسته است ضمن انجام امور جاری فدراسیون با هماهنگی معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای در اسرع وقت نسبت به برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون اقدام نمایید. توفیق روز افزون جناب عالی را از درگاه ایزد متعال خواستارم. "

گفتنی است ثبت نام از کاندیدا‌های ریاست فدراسیون پزشکی ورزشی ۱۵ تیرماه جاری به پایان رسید و با این انتصاب، مسجدی از کاندیداتوری ریاست فدراسیون پزشکی ورزشی انصراف داد.
وزیر ورزش و جوانان در حکمی محمد اسد مسجدی را به عنوان سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی منصوب کرد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پزشکی ورزشی ایران، در ابلاغ مسجدی آمده است: "با توجه به تعهد و تجربه جناب عالی در امور مدیریتی و به استناد اختیارات مندرج در ذیل ماده ۱۰ اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی منصوب می‌شوید. شایسته است ضمن انجام امور جاری فدراسیون با هماهنگی معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای در اسرع وقت نسبت به برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون اقدام نمایید. توفیق روز افزون جناب عالی را از درگاه ایزد متعال خواستارم. "

گفتنی است ثبت نام از کاندیدا‌های ریاست فدراسیون پزشکی ورزشی ۱۵ تیرماه جاری به پایان رسید و با این انتصاب، مسجدی از کاندیداتوری ریاست فدراسیون پزشکی ورزشی انصراف داد.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید