سخنگوی وزرات امور خارجه گفت: در حاضر اولویت همه سفیران ایران در کشور‌های خارجی کار اقتصادی است.
۲۶ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۰۸
۰
سید عباس موسوی ۲۶ تیرماه در دیدار با رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان اردبیل با اشاره به تقویت مراودات اقتصادی با کشور‌های همسایه اظهار کرد: در حال حاضر کشور اقتصاد بدون نفت را تجربه می‌کند که افزایش همکاری‌های اقتصادی با کشور‌های همسایه و مشارکت بخش خصوصی برای کاهش فشار‌های اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است.

وی با بیان اینکه در حاضر اولویت همه سفیران ایران در کشور‌های خارجی کار اقتصادی است، خاطرنشان کرد: از حضور بخش خصوصی به عنوان عامل کار اقتصادی استقبال می‌شود از آنجایی که کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران دارای ۱۵ همسایه خارجی است و می‌توانیم با استفاده از این ظرفیت‌ها و با گسترش مراودات اقتصادی با این همسایگان بر تحریم‌های ظالمانه غلبه کنیم.

در این دیدار حسین پیرموذن با اشاره به اینکه برخی از مشکلات صادرات با دیپلماسی قابل حل است، اضافه کرد:باید از اقدامات وزارت امور خارجه در زمینه تقویت ارتباطات و رفع مشکلات تجاری قدردانی شود.

همچنین رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان اردبیل رفع مشکلات بخش خصوصی را در رونق صادرات و فعالیت‌های اقتصادی ضروری دانست.
سخنگوی وزرات امور خارجه گفت: در حاضر اولویت همه سفیران ایران در کشور‌های خارجی کار اقتصادی است.
سید عباس موسوی ۲۶ تیرماه در دیدار با رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان اردبیل با اشاره به تقویت مراودات اقتصادی با کشور‌های همسایه اظهار کرد: در حال حاضر کشور اقتصاد بدون نفت را تجربه می‌کند که افزایش همکاری‌های اقتصادی با کشور‌های همسایه و مشارکت بخش خصوصی برای کاهش فشار‌های اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است.

وی با بیان اینکه در حاضر اولویت همه سفیران ایران در کشور‌های خارجی کار اقتصادی است، خاطرنشان کرد: از حضور بخش خصوصی به عنوان عامل کار اقتصادی استقبال می‌شود از آنجایی که کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران دارای ۱۵ همسایه خارجی است و می‌توانیم با استفاده از این ظرفیت‌ها و با گسترش مراودات اقتصادی با این همسایگان بر تحریم‌های ظالمانه غلبه کنیم.

در این دیدار حسین پیرموذن با اشاره به اینکه برخی از مشکلات صادرات با دیپلماسی قابل حل است، اضافه کرد:باید از اقدامات وزارت امور خارجه در زمینه تقویت ارتباطات و رفع مشکلات تجاری قدردانی شود.

همچنین رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان اردبیل رفع مشکلات بخش خصوصی را در رونق صادرات و فعالیت‌های اقتصادی ضروری دانست.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید