یک هنرمند فرانسوی به جای کشیدن گرافیتی در خیابان‌های شلوغ، جا‌های متروک را که کسی به ذهنش نمی‌رسد انتخاب می‌کند و این ویران‌کده‌ها را تبدیل به جا‌هایی متفاوت می‌کند.
۲۶ تير ۱۳۹۹ - ۰۸:۰۰
۰


یک هنرمند فرانسوی به جای کشیدن گرافیتی در خیابان‌های شلوغ، جا‌های متروک را که کسی به ذهنش نمی‌رسد انتخاب می‌کند و این ویران‌کده‌ها را تبدیل به جا‌هایی متفاوت می‌کند.


بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید