فیلمی توسط یک کایاک سوار در کارولیانی شمالی به ثبت و انتشار رسیده که نشان می دهد، این مرد ورزشکار در حین کایاک سواری و آرامش در دریاچه واکاماو، در کسری از ثانیه با حمله تمساح مواجه می شود و از این ماجرا جان سالم به در برده و حتی کایاک وی هم دچار خسارت نشده است.
۲۵ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۰۷
۰
فیلمی توسط یک کایاک سوار در کارولیانی شمالی به ثبت و انتشار رسیده که نشان می دهد، این مرد ورزشکار در حین کایاک سواری و آرامش در دریاچه واکاماو، در کسری از ثانیه با حمله تمساح مواجه می شود و از این ماجرا جان سالم به در برده و حتی کایاک وی هم دچار خسارت نشده است.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید