خوشه‌های ستاره ای، بقایای ابرنواخترها، سحابی‌ها و سایر پدیده‌های کهکشانی در عکس‌های برندگان مسابقه عکاسی نجومی به تصویر کشیده شده‌اند. مسابقه عکاسی نجوم Insight Astronomy یک مسابقه عکاسی سالانه نجومی است که توسط رصدخانه سلطنتی گرینویچ برگزار می‌شود و شامل عکس‌هایی از اشیاء در اعماق فضای موجود در کهکشان راه شیری، شامل ستاره ها، خوشه‌های ستاره ای، بقایای ابرنواخترها، سحابی‌ها و سایر پدیده‌های کهکشانی است. هر شرکت کننده می‌تواند حداکثر ۱۰ تصویر به این مسابقه ارسال نمایند. در گالری امروز توجه شما را به جالب‌ترین عکس‌های برندگان مسابقه عکاسی نجومی جلب می‌کنیم.
۲۵ تير ۱۳۹۹ - ۱۴:۳۰
۰
منبع: Sputniknews
خوشه‌های ستاره ای، بقایای ابرنواخترها، سحابی‌ها و سایر پدیده‌های کهکشانی در عکس‌های برندگان مسابقه عکاسی نجومی به تصویر کشیده شده‌اند. مسابقه عکاسی نجوم Insight Astronomy یک مسابقه عکاسی سالانه نجومی است که توسط رصدخانه سلطنتی گرینویچ برگزار می‌شود و شامل عکس‌هایی از اشیاء در اعماق فضای موجود در کهکشان راه شیری، شامل ستاره ها، خوشه‌های ستاره ای، بقایای ابرنواخترها، سحابی‌ها و سایر پدیده‌های کهکشانی است. هر شرکت کننده می‌تواند حداکثر ۱۰ تصویر به این مسابقه ارسال نمایند. در گالری امروز توجه شما را به جالب‌ترین عکس‌های برندگان مسابقه عکاسی نجومی جلب می‌کنیم.
منبع: Sputniknews
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید