نامه‌ای از شهید سردار سلیمانی منتشر شده است که ایشان در آن از ساخته شدن فیلم درباره خودشان ممانعت می‌کنند.
۲۵ تير ۱۳۹۹ - ۰۶:۳۱
۰
تاکنون بار‌ها ایده ساخت فیلمی درباره شهید سلیمانی به میان آمده است، اما به تازگی نامه‌ای از سپهبد شهید قاسم سلیمانی منتشر شده است که در این نامه ایشان از ساخت فیلم درباره خودشان ممانعت کرده‌اند. حاج قاسم در این نامه نوشته‌اند که دوست ندارد تا زمانی که زنده هستند فیلمی درباره ایشان ساخته شود.

ممانعت سردار سلیمانی از ساخت فیلم درباره ایشان + نامه
 

در متن این نامه آمده است:
"برادر عزیز جناب آقای آسودی انشاءالله خداوند همه ما را عاقبت به خیر کند. از عنایات جنابعالی تشکر می‌کنم. تا زنده‌ام نمی‌خواهم چیزی در مورد خودم نوشته و یا تصویر شود. ما انسانیم و همه در معرض نفسانیت‌های گوناگون و خطرناک دعا کنید شهید شوم آن وقت هر چه دوست داشتید بنویسید. انسان اگر متکی به خداوند شود و به او و نصرتش مطمئن گردد در چشم دشمن بزرگ خواهد شد بیش از آنکه دشمنان تصور می‌کنند در ضمن هیچ وقت بناء نبوده‌ام، همین که لیاقت سربازی ولایت را دارم خداوند را سپاسگزارم.
منبع: رکنا
نامه‌ای از شهید سردار سلیمانی منتشر شده است که ایشان در آن از ساخته شدن فیلم درباره خودشان ممانعت می‌کنند.
تاکنون بار‌ها ایده ساخت فیلمی درباره شهید سلیمانی به میان آمده است، اما به تازگی نامه‌ای از سپهبد شهید قاسم سلیمانی منتشر شده است که در این نامه ایشان از ساخت فیلم درباره خودشان ممانعت کرده‌اند. حاج قاسم در این نامه نوشته‌اند که دوست ندارد تا زمانی که زنده هستند فیلمی درباره ایشان ساخته شود.

ممانعت سردار سلیمانی از ساخت فیلم درباره ایشان + نامه
 

در متن این نامه آمده است:
"برادر عزیز جناب آقای آسودی انشاءالله خداوند همه ما را عاقبت به خیر کند. از عنایات جنابعالی تشکر می‌کنم. تا زنده‌ام نمی‌خواهم چیزی در مورد خودم نوشته و یا تصویر شود. ما انسانیم و همه در معرض نفسانیت‌های گوناگون و خطرناک دعا کنید شهید شوم آن وقت هر چه دوست داشتید بنویسید. انسان اگر متکی به خداوند شود و به او و نصرتش مطمئن گردد در چشم دشمن بزرگ خواهد شد بیش از آنکه دشمنان تصور می‌کنند در ضمن هیچ وقت بناء نبوده‌ام، همین که لیاقت سربازی ولایت را دارم خداوند را سپاسگزارم.
منبع: رکنا
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید