ناو رزمی آمریکا پس از چند روز سوختن در آتش، غیرقابل استفاده شد.
۲۴ تير ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۲
۰
در مجموع ۵۹ تن نفر در این سانحه مصدوم و به بیمارستان منتقل شده اند.علت دقیق آتش سوزی هنوز مشخص نشده است، 
 
وزش باد موجب انتشار دود و ترکیبات رنگ و پلاستیک و خاکستر در سراسر ساحل امپریال درکالیفرنیا شده است.
نخستین تصاویر از داخل ناو آمریکایی بعد از آتش سوزی
نخستین تصاویر از داخل ناو آمریکایی بعد از آتش سوزی
 
نخستین تصاویر از داخل ناو آمریکایی بعد از آتش سوزی
 
ناو رزمی آمریکا پس از چند روز سوختن در آتش، غیرقابل استفاده شد.
در مجموع ۵۹ تن نفر در این سانحه مصدوم و به بیمارستان منتقل شده اند.علت دقیق آتش سوزی هنوز مشخص نشده است، 
 
وزش باد موجب انتشار دود و ترکیبات رنگ و پلاستیک و خاکستر در سراسر ساحل امپریال درکالیفرنیا شده است.
نخستین تصاویر از داخل ناو آمریکایی بعد از آتش سوزی
نخستین تصاویر از داخل ناو آمریکایی بعد از آتش سوزی
 
نخستین تصاویر از داخل ناو آمریکایی بعد از آتش سوزی
 
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید