فیروزی با اشاره به اعتراضات به نژادپرستی در غرب مطرح کرد
نماینده مردم فسا در مجلس گفت: معترضان آمریکایی و اروپایی این روزها نمادها و مجسمه‌های مربوط به نژادپرستی را تخریب می‌کنند که با واکنش سیستم حاکم مواجه شده است.
۲۴ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۰
۰
 
 
 

حجت اله فیروزی    با اشاره به ناآرامی های ضد تبعیض نژادی در کشورهای غربی گفت: با توجه به این که در تظاهرات اعتراض آمیز نه تنها سیاه پوستان بلکه اقشار مختلف جامعه آمریکا حضور دارند، می توان به این نتیجه رسید که این اعتراضات نشانه نارضایتی کل جامعه آمریکا است.

وی ادامه داد: با گذشت تقریبا دو ماه از قتل "جورج فلوید" سیاه پوست آرمیکایی به دست پلیس آمریکا، ایالت‌های مختلف این کشور صحنه تظاهرات به رفتار‌های نژادپرستانه پلیس شده است و می بینیم که حتی موج این اعتراضات به برخی کشور‌های از جمله انگلیس، آلمان و کانادا و بعضی از کشورهای اروپایی هم رسیده است.  

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه دامنه خشم مردمی در آمریکا فراتر از سیاهپوستان و رنگین پوستان رفته است، اظهارکرد: در اعتراضات اخیر علاوه بر سیاه پوستان، سرخپوستان نیز دست به کار شده و فریاد می‌زنند. حتی سفیدپوستان هم به شرایط موجود اعتراض می‌کنند.

وی با اشاره به رفتار وحشیانه پلیس با معترضان در کشور مدعی حقوق بشر و حقوق شهروندی، تاکید کرد: پلیس آمریکا برای سرکوب معترضان به روش‌های غیراخلاقی و غیرانسانی مختلفی همچون زیرگرفتن افراد با ماشین و تیراندازی مستقیم روی آورده است،در روز‌های اخیر هم موارد زیر گرفتن معترضان با خودروی پلیس در سراسر آمریکا افزایش داشته است.

بیشتر بخوانید: 

نماینده مردم فسا در مجلس در ادامه تاکید کرد: سیستم حاکم در آمریکا معمولا سعی کرده است در مقام حرف مدعی مخالفت با نژادپرستی باشد، اما در عمل از هیچ کاری فروگذار نمی کند، سیستم سیاسی آمریکا از ضدیت با نژادپرستی سخن می‌گوید اما علاوه بر تبعیض و نژادپرستی سیستماتیک حتی بطور نمادین مجسمه های تاجران برده را نصب می‌کند.

 

 
حجت الله فیروزی

 

فیروزی بااشاره به تخریب و پایین کشیدن مجسمه ها و نمادهای برده داری در آمریکا و کشورهای غربی، خاطرنشان کرد: معترضان آمریکایی این روزها نمادها و مجسمه‌های مربوط به نژادپرستی را تخریب می‌کنند که با واکنش سیستم حاکم مواجه شده است؛اما بطن ماجرا گویای نبردی مفهومی برسر حفظ یا حذف تاریخ و میراث نژادپرستی آمریکا است که همچنان ادامه دارد.

نماینده مردم در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد:در روزهای گذشته معترضان در تعدادی از شهرهای آمریکا مجسمه‌های نمادین را به زیرکشیدند و یا نابود و تخریب کردند؛ به چالش کشیدن، تخریب بناها و مجسمه‌هایی که در دنیا وجهه‌ای نمادین دارند، اعتراض به سیستم و تفکر حاکم بر کشور آمریکا است، حتی دامنه تخریب نمادهای آمریکایی و نژادپرستی به برخی کشورهای دیگر نیز کشیده شد. 

عضومجمع نمایندگان استان فارس،تصریح کرد:نسلی که در اعتراضات حضور دارند در سایه تفکر حاکم بر آمریکا که بر پایه تبعیض و نژادپرستی سازمان یافته شکل گرفته، از گذشته خود متاسف است و آینده را هم چیزی جز تبعیض و نژادپرستی و نفوذ سرمایه داران و لابی‌های صهیونیستی در حاکمیت نمی‌بیند.

گفتنی است؛ اعتراضات سراسری در آمریکا علیه نژادپرستی و خشونت پلیس که همچنان در این کشور ادامه دارد، با موارد متعددی از خشونت پلیس علیه معترضان شامل مشت و لگد زدن، استفاده از شلیک گاز اشک‌آور و اسپری فلفل و حتی راندن خودرو به سمت معترضان در اعتراضات اغلب مسالمت‌آمیز همراه بوده است./

فیروزی با اشاره به اعتراضات به نژادپرستی در غرب مطرح کرد
۲۴ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۰
نماینده مردم فسا در مجلس گفت: معترضان آمریکایی و اروپایی این روزها نمادها و مجسمه‌های مربوط به نژادپرستی را تخریب می‌کنند که با واکنش سیستم حاکم مواجه شده است.
 
 
 

حجت اله فیروزی    با اشاره به ناآرامی های ضد تبعیض نژادی در کشورهای غربی گفت: با توجه به این که در تظاهرات اعتراض آمیز نه تنها سیاه پوستان بلکه اقشار مختلف جامعه آمریکا حضور دارند، می توان به این نتیجه رسید که این اعتراضات نشانه نارضایتی کل جامعه آمریکا است.

وی ادامه داد: با گذشت تقریبا دو ماه از قتل "جورج فلوید" سیاه پوست آرمیکایی به دست پلیس آمریکا، ایالت‌های مختلف این کشور صحنه تظاهرات به رفتار‌های نژادپرستانه پلیس شده است و می بینیم که حتی موج این اعتراضات به برخی کشور‌های از جمله انگلیس، آلمان و کانادا و بعضی از کشورهای اروپایی هم رسیده است.  

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه دامنه خشم مردمی در آمریکا فراتر از سیاهپوستان و رنگین پوستان رفته است، اظهارکرد: در اعتراضات اخیر علاوه بر سیاه پوستان، سرخپوستان نیز دست به کار شده و فریاد می‌زنند. حتی سفیدپوستان هم به شرایط موجود اعتراض می‌کنند.

وی با اشاره به رفتار وحشیانه پلیس با معترضان در کشور مدعی حقوق بشر و حقوق شهروندی، تاکید کرد: پلیس آمریکا برای سرکوب معترضان به روش‌های غیراخلاقی و غیرانسانی مختلفی همچون زیرگرفتن افراد با ماشین و تیراندازی مستقیم روی آورده است،در روز‌های اخیر هم موارد زیر گرفتن معترضان با خودروی پلیس در سراسر آمریکا افزایش داشته است.

بیشتر بخوانید: 

نماینده مردم فسا در مجلس در ادامه تاکید کرد: سیستم حاکم در آمریکا معمولا سعی کرده است در مقام حرف مدعی مخالفت با نژادپرستی باشد، اما در عمل از هیچ کاری فروگذار نمی کند، سیستم سیاسی آمریکا از ضدیت با نژادپرستی سخن می‌گوید اما علاوه بر تبعیض و نژادپرستی سیستماتیک حتی بطور نمادین مجسمه های تاجران برده را نصب می‌کند.

 

 
حجت الله فیروزی

 

فیروزی بااشاره به تخریب و پایین کشیدن مجسمه ها و نمادهای برده داری در آمریکا و کشورهای غربی، خاطرنشان کرد: معترضان آمریکایی این روزها نمادها و مجسمه‌های مربوط به نژادپرستی را تخریب می‌کنند که با واکنش سیستم حاکم مواجه شده است؛اما بطن ماجرا گویای نبردی مفهومی برسر حفظ یا حذف تاریخ و میراث نژادپرستی آمریکا است که همچنان ادامه دارد.

نماینده مردم در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد:در روزهای گذشته معترضان در تعدادی از شهرهای آمریکا مجسمه‌های نمادین را به زیرکشیدند و یا نابود و تخریب کردند؛ به چالش کشیدن، تخریب بناها و مجسمه‌هایی که در دنیا وجهه‌ای نمادین دارند، اعتراض به سیستم و تفکر حاکم بر کشور آمریکا است، حتی دامنه تخریب نمادهای آمریکایی و نژادپرستی به برخی کشورهای دیگر نیز کشیده شد. 

عضومجمع نمایندگان استان فارس،تصریح کرد:نسلی که در اعتراضات حضور دارند در سایه تفکر حاکم بر آمریکا که بر پایه تبعیض و نژادپرستی سازمان یافته شکل گرفته، از گذشته خود متاسف است و آینده را هم چیزی جز تبعیض و نژادپرستی و نفوذ سرمایه داران و لابی‌های صهیونیستی در حاکمیت نمی‌بیند.

گفتنی است؛ اعتراضات سراسری در آمریکا علیه نژادپرستی و خشونت پلیس که همچنان در این کشور ادامه دارد، با موارد متعددی از خشونت پلیس علیه معترضان شامل مشت و لگد زدن، استفاده از شلیک گاز اشک‌آور و اسپری فلفل و حتی راندن خودرو به سمت معترضان در اعتراضات اغلب مسالمت‌آمیز همراه بوده است./

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید