کریمی قدوسی تاکید کرد
نماینده مجلس یازدهم، با بیان اینکه قانون نباید اجازه دهد که سفته بازی به بازار مسکن سرایت پیدا کند، گفت: برای کنترل سوداگری در بازار مسکن می تواند از تجربیات کشورهای موفق استفاده کرد زیرا برخی کشورها توانسته اند با اجرای مجموعه قوانینی و تدابیری، در بازار مسکن ثبات ایجاد کنند.
۲۴ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۶
۰
 
 
 

جواد کریمی قدوسی ، با اشاره به ضرورت ساماندهی بازار مسکن، گفت: قطعا قوانین ما باید به گونه ای تدوین شود که با نگاه مسکن سرمایه ای در این بخش مقابله و رویکرد مسکن مصرفی را ترویج کند، یعنی آنکه خریداران، مسکن را برای مصرف خریداری کنند نه اینکه با هدف کسب سود بیشتر و نگاه سودگرایانه اقدام به خرید مسکن کنند.

 
تولید انبوه مسکن

مالکان خانه های خالی محتکر محسوب می شوند

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر کسی سرمایه دارد نیز باید در حوزه تولید مسکن سرمایه گذاری کند، نه آنکه با تزریق سرمایه به بازار خرید و فروش موجب بروز تلاطم در بازار شود. قطعا فردی که با سرمایه خود اقدام به خرید چندین واحد مسکونی کرده تا با مرور زمان، آن را به قیمت های بسیار بالاتر به فروش برساند، محتکر محسوب شده و باید با آن برخورد شود.

وی با بیان اینکه نباید اجازه داد که سفته بازی به بازار مسکن سرایت پیدا کند، افزود: ورود سفته بازی و دلال بازی به عرصه مسکن موجب افزایش قیمت ها شده که این مسئله به طور مستقیم هزینه خانوارها را بالا برده است.

کریمی قدوسی ادامه داد: خوشبختانه دو فوریت طرح افزایش نرخ مالیات بر خانه های خالی در مجلس به تصویب رسید، پیشنهادی در این رابطه دارم که به کمیسیون اقتصادی ارائه خواهم داد تا بررسی شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: به نظر من برای کنترل سوداگری در بازار مسکن می تواند از تجربیات  کشورهای موفق استفاده کرد زیرا برخی کشورها توانسته اند با اجرای مجموعه قوانینی و تدابیری، در بازار مسکن ثبات ایجاد کنند./

نماینده مجلس یازدهم، با بیان اینکه قانون نباید اجازه دهد که سفته بازی به بازار مسکن سرایت پیدا کند، گفت: برای کنترل سوداگری در بازار مسکن می تواند از تجربیات کشورهای موفق استفاده کرد زیرا برخی کشورها توانسته اند با اجرای مجموعه قوانینی و تدابیری، در بازار مسکن ثبات ایجاد کنند.
 
 
 

جواد کریمی قدوسی ، با اشاره به ضرورت ساماندهی بازار مسکن، گفت: قطعا قوانین ما باید به گونه ای تدوین شود که با نگاه مسکن سرمایه ای در این بخش مقابله و رویکرد مسکن مصرفی را ترویج کند، یعنی آنکه خریداران، مسکن را برای مصرف خریداری کنند نه اینکه با هدف کسب سود بیشتر و نگاه سودگرایانه اقدام به خرید مسکن کنند.

 
تولید انبوه مسکن

مالکان خانه های خالی محتکر محسوب می شوند

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر کسی سرمایه دارد نیز باید در حوزه تولید مسکن سرمایه گذاری کند، نه آنکه با تزریق سرمایه به بازار خرید و فروش موجب بروز تلاطم در بازار شود. قطعا فردی که با سرمایه خود اقدام به خرید چندین واحد مسکونی کرده تا با مرور زمان، آن را به قیمت های بسیار بالاتر به فروش برساند، محتکر محسوب شده و باید با آن برخورد شود.

وی با بیان اینکه نباید اجازه داد که سفته بازی به بازار مسکن سرایت پیدا کند، افزود: ورود سفته بازی و دلال بازی به عرصه مسکن موجب افزایش قیمت ها شده که این مسئله به طور مستقیم هزینه خانوارها را بالا برده است.

کریمی قدوسی ادامه داد: خوشبختانه دو فوریت طرح افزایش نرخ مالیات بر خانه های خالی در مجلس به تصویب رسید، پیشنهادی در این رابطه دارم که به کمیسیون اقتصادی ارائه خواهم داد تا بررسی شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: به نظر من برای کنترل سوداگری در بازار مسکن می تواند از تجربیات  کشورهای موفق استفاده کرد زیرا برخی کشورها توانسته اند با اجرای مجموعه قوانینی و تدابیری، در بازار مسکن ثبات ایجاد کنند./

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید