کعب عمیر در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای شستا:
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه دولت باید سیاست بورسی شدن را ادامه دهد تشدید نظارت ها بر هلدینگ های اقتصادی را مطالبه مردم از نمایندگان دانست.
۲۴ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۹
۰

 محمد کعب عمیر در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای شستا با بیان اینکه مطالبه مردم از ما نظارت بیشتر بر روی شرکت‌های تابعه و هلدینگ‌های اقتصادی کشور است، گفت: امیدواریم شرکت‌های تابعه شستا در خوزستان توسعه بیشتری پیدا کنند؛ در برخی موارد با ایجاد یک واحد تولیدی می‌توانیم مواد اولیه را از خارج از کشور برای برخی محصولات وارد نکنیم که این موضوع به خودکفایی بیشتر، ایجاد اشتغال و حرکت در جهت شعار سال که جهش تولید است، کمک می‌کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، عملکرد مدیرعامل شستا را قابل قبول و بورسی شدن شستا را اقدام درخور توجهی دانست و گفت: بورسی شدن شستا را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم دولت بتواند این سیاست‌ها را ادامه دهد.

کعب عمیر تاکید کرد: با توجه به اقداماتی که در شستا شده و گزارشی که مدیرعامل این شرکت ارائه داد نیاز است عملکرد این شرکت بیشتر مورد توجه قرار گیرد و البته مسیر شفاف‌سازی را ادامه دهد./

کعب عمیر در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای شستا:
۲۴ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۹
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه دولت باید سیاست بورسی شدن را ادامه دهد تشدید نظارت ها بر هلدینگ های اقتصادی را مطالبه مردم از نمایندگان دانست.

 محمد کعب عمیر در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای شستا با بیان اینکه مطالبه مردم از ما نظارت بیشتر بر روی شرکت‌های تابعه و هلدینگ‌های اقتصادی کشور است، گفت: امیدواریم شرکت‌های تابعه شستا در خوزستان توسعه بیشتری پیدا کنند؛ در برخی موارد با ایجاد یک واحد تولیدی می‌توانیم مواد اولیه را از خارج از کشور برای برخی محصولات وارد نکنیم که این موضوع به خودکفایی بیشتر، ایجاد اشتغال و حرکت در جهت شعار سال که جهش تولید است، کمک می‌کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، عملکرد مدیرعامل شستا را قابل قبول و بورسی شدن شستا را اقدام درخور توجهی دانست و گفت: بورسی شدن شستا را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم دولت بتواند این سیاست‌ها را ادامه دهد.

کعب عمیر تاکید کرد: با توجه به اقداماتی که در شستا شده و گزارشی که مدیرعامل این شرکت ارائه داد نیاز است عملکرد این شرکت بیشتر مورد توجه قرار گیرد و البته مسیر شفاف‌سازی را ادامه دهد./

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید