رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس:
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس گفت: تمامی نمایندگان خود را موظف می‌دانند تا تمام محورهای بسته اقتصاد مردمی مورد تاکید رئیس مجلس شورای اسلامی را براساس اولویت‌ها پیگیری کنند.
۲۴ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۸
۰

محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ، با اشاره به در اولویت بودن پیگیری اجرای محورهای بسته اقتصاد مردمی مورد تاکید دکتر قالیباف رئیس مجلس در ارتباط تصویری نمایندگان با رهبر معظم انقلاب گفت: رهبر انقلاب در دیدار روز یکشنبه(22 تیر ماه) پیگیری این بسته را از نمایندگان مردم مطالبه کردند و در همین راستا همه وکلای ملت خود را موظف می‌دانند تا تمام محورهای بسته اقتصاد مردمی را براساس اولویت‌ها پیگیری کنند.

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس ضمن تاکید براینکه اولین محور بسته اقتصاد مردمی «اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور» است، اظهار کرد: براین اساس کمیته اصلاح ساختار بودجه در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تشکیل شد تا تحقق این محور را به طور عملیاتی، دقیق و کارشناسی پیگیری کند./

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس گفت: تمامی نمایندگان خود را موظف می‌دانند تا تمام محورهای بسته اقتصاد مردمی مورد تاکید رئیس مجلس شورای اسلامی را براساس اولویت‌ها پیگیری کنند.

محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ، با اشاره به در اولویت بودن پیگیری اجرای محورهای بسته اقتصاد مردمی مورد تاکید دکتر قالیباف رئیس مجلس در ارتباط تصویری نمایندگان با رهبر معظم انقلاب گفت: رهبر انقلاب در دیدار روز یکشنبه(22 تیر ماه) پیگیری این بسته را از نمایندگان مردم مطالبه کردند و در همین راستا همه وکلای ملت خود را موظف می‌دانند تا تمام محورهای بسته اقتصاد مردمی را براساس اولویت‌ها پیگیری کنند.

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس ضمن تاکید براینکه اولین محور بسته اقتصاد مردمی «اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور» است، اظهار کرد: براین اساس کمیته اصلاح ساختار بودجه در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تشکیل شد تا تحقق این محور را به طور عملیاتی، دقیق و کارشناسی پیگیری کند./

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید