این حادثه که ساعت ۹ صبح دیروز یکشنبه ۲۲ تیرماه در بندر سان دیگو به وقوع پیوست نشان می دهد که تا غروب آفتاب هنوز آتش شعله ور دراین شناور ۲۵۷ متری خاموش نشده است.
۲۳ تير ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۲
۰
این حادثه که ساعت ۹ صبح دیروز یکشنبه ۲۲ تیرماه در بندر سان دیگو به وقوع پیوست نشان می دهد که تا غروب آفتاب هنوز آتش شعله ور دراین شناور ۲۵۷ متری خاموش نشده است.