فرهنگی خبر داد
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: شش نفر از اعضای هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در نشست روز چهارشنبه صحن علنی مجلس انتخاب می شوند.
۲۲ تير ۱۳۹۹ - ۲۳:۱۴
۰

محمد حسین فرهنگی ، در تشریح جلسه عصر امروز یکشنبه (22 تیرماه)هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: موضوعات مختلفی مطرح شد بعضا مربوط به اقدامات و انتظامات داخلی مجلس بود و انتخاب اعضای هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نیز در دستور کار هیات رییسه قرار داشت.

وی ادامه داد: طبق قانون علاوه بر یکی از نواب رئیس که سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی تعیین شد، یک نفر از کمیسیون اصل 90، یک نفر از کمیسیون قضایی و حقوقی و 4 نفر از ثبت نام کنندگان از سایر نمایندگان انتخاب شدند، و در صحن اسامی آن ها اعلام می شود.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس بیان کرد: محسن پیرهادی به عنوان نماینده هیئت رئیسه در شورای اداری مجلس و محمد حسین فرهنگی بعنوان نماینده مجلس در ستاد اطلاع رسانی وتبلیغات اقتصادی کشور مشخص شدند. دو عضو مذکور بایستی از اعضاء هیات رئیسه می بودند.

وی افزود: هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مورد تاکید رهبر معظم انقلاب در دیدار امروز بود. شش نفر از اعضاء این هیات روز چهارشنبه ابن هفته انتخاب می شوند و هرکدام نیاز به رای اکثریت مطلق حاضران را دارند. این رای گیری همانند رای اعتماد خواهد بود.

فرهنگی خاطر نشان کرد: در صورتی که هر کدام از این شش نفر نتوانند رای اکثریت مطلق مجلس را بدست آورند در جلسات آتی مجددا نفرات دیگری جای آن ها معرفی می شوند./

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: شش نفر از اعضای هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در نشست روز چهارشنبه صحن علنی مجلس انتخاب می شوند.

محمد حسین فرهنگی ، در تشریح جلسه عصر امروز یکشنبه (22 تیرماه)هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: موضوعات مختلفی مطرح شد بعضا مربوط به اقدامات و انتظامات داخلی مجلس بود و انتخاب اعضای هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نیز در دستور کار هیات رییسه قرار داشت.

وی ادامه داد: طبق قانون علاوه بر یکی از نواب رئیس که سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی تعیین شد، یک نفر از کمیسیون اصل 90، یک نفر از کمیسیون قضایی و حقوقی و 4 نفر از ثبت نام کنندگان از سایر نمایندگان انتخاب شدند، و در صحن اسامی آن ها اعلام می شود.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس بیان کرد: محسن پیرهادی به عنوان نماینده هیئت رئیسه در شورای اداری مجلس و محمد حسین فرهنگی بعنوان نماینده مجلس در ستاد اطلاع رسانی وتبلیغات اقتصادی کشور مشخص شدند. دو عضو مذکور بایستی از اعضاء هیات رئیسه می بودند.

وی افزود: هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مورد تاکید رهبر معظم انقلاب در دیدار امروز بود. شش نفر از اعضاء این هیات روز چهارشنبه ابن هفته انتخاب می شوند و هرکدام نیاز به رای اکثریت مطلق حاضران را دارند. این رای گیری همانند رای اعتماد خواهد بود.

فرهنگی خاطر نشان کرد: در صورتی که هر کدام از این شش نفر نتوانند رای اکثریت مطلق مجلس را بدست آورند در جلسات آتی مجددا نفرات دیگری جای آن ها معرفی می شوند./

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید