مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۳۳۱ فروند کشتی حامل فرآورد‌های نفتی در بندر نفتی خلیج فارس بندر شهید رجایی تخلیه و بارگیری شده است.
۲۲ تير ۱۳۹۹ - ۲۲:۲۸
۰
الله مراد عفیفی‌پور گفت: با حمایت نیرو‌های متخصص تخلیه و بارگیری نسبت به مدت مشابه پارسال دو و ۷۹ صدم درصد افزایش داشته است.

وی افزود: از کشتی‌ها فرآورد‌هایی نفتی همچون نفت خام، کاندنسیت و هیدروکربن‌ها از بندر نفتی خلیج فارس به اقصی نقاط دنیا بارگیری و تخلیه کرده‌اند.

مدیرکل بنادر و دریا نوردی هرمزگان تصریح کرد: جذب سرمایه گذار در بندر نفتی خلیج فارس و ساخت سه پست اسکله نفتی جدید به عنوان طرح‌های مهم توسعه‌ای سازمان بنادر و دریانوردی در سال ۹۹ است.

عفیفی‌پور اضافه کرد: با بهره برداری از این طرح‌ها در آینده‌ای نزدیک ظرفیت صادرات فرآورده‌های نفتی از بندر شهید رجایی بیش از ۳۰ درصد افزایش می‌یابد.

بندر نفتی خلیج فارس به عنوان زون نفتی منطقه وی‌ژه اقتصادی بندر شهید رجایی با ۱۲ پست اسکله به عنوان مهمترین بندر نفتی زیر مجموعه سازمان بنادر و دریا نوردی فعالیت می‌کند
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۳۳۱ فروند کشتی حامل فرآورد‌های نفتی در بندر نفتی خلیج فارس بندر شهید رجایی تخلیه و بارگیری شده است.
الله مراد عفیفی‌پور گفت: با حمایت نیرو‌های متخصص تخلیه و بارگیری نسبت به مدت مشابه پارسال دو و ۷۹ صدم درصد افزایش داشته است.

وی افزود: از کشتی‌ها فرآورد‌هایی نفتی همچون نفت خام، کاندنسیت و هیدروکربن‌ها از بندر نفتی خلیج فارس به اقصی نقاط دنیا بارگیری و تخلیه کرده‌اند.

مدیرکل بنادر و دریا نوردی هرمزگان تصریح کرد: جذب سرمایه گذار در بندر نفتی خلیج فارس و ساخت سه پست اسکله نفتی جدید به عنوان طرح‌های مهم توسعه‌ای سازمان بنادر و دریانوردی در سال ۹۹ است.

عفیفی‌پور اضافه کرد: با بهره برداری از این طرح‌ها در آینده‌ای نزدیک ظرفیت صادرات فرآورده‌های نفتی از بندر شهید رجایی بیش از ۳۰ درصد افزایش می‌یابد.

بندر نفتی خلیج فارس به عنوان زون نفتی منطقه وی‌ژه اقتصادی بندر شهید رجایی با ۱۲ پست اسکله به عنوان مهمترین بندر نفتی زیر مجموعه سازمان بنادر و دریا نوردی فعالیت می‌کند
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید