۲۲ تير ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۶
۰

ساکت الهامی حین مسابقه با استقلال به اتفاقات این باشگاه تیکه سنگینی انداخت:

 

ساکت الهامی حین مسابقه با استقلال به اتفاقات این باشگاه تیکه سنگینی انداخت: