برای داوری نهایی جشنواره بین المللی فیلم های کوتاه
هیات انتخاب جشنواره بین المللی فیلم های کوتاه موبایلی "یک دقیقه در قرنطینه" ۸۶ اثر را برای داوری نهایی این جشنواره انتخاب کردند.
۲۲ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۰۸
۰

جشنواره بین المللی فیلم های کوتاه موبایلی با موضوع " یک دقیقه در قرنطینه" به همت معاونت امور اجتماعی- فرهنگی شهرداری، برج میلاد و همراهی جمعی از هنرمندان و سینماگران برگزار شد

آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره بین المللی فیلم های کوتاه موبایلی "یک دقیقه در قرنطینه" از اردیبهشت ماه تا پایان خرداد ماه ۲۰۰ اثر بود که در نهایت هیات بازبینی شامل حسین شوندی، ثریا تیموری و مریم ادیبی ۸۶ اثر را شایسته داوری دانستند.

به گفته هیات بازبینی جشنواره، استقبال از جشنواره بسیار خوب بوده است و فیلم هایی از دور افتاده ترین شهرهای ایران برای دبیرخانه ارسال شده است.

از میان این ۸۶ اثر، ۷۵ فیلم یک دقیقه ای از ایران و ۱۵ فیلم از کشورهای مختلف دنیا به دبیرخانه ارسال شد که هیات داوران از میان این آثار، سه اثر برتر در بخش داخلی و سه اثر برتر در بخش خارجی را تا پایان تیرماه برگزار می کنند.

مراسم اختتامیه این جشنواره پایان تیرماه به صورت مجازی و با حضور هیات داوری برگزار می شود.

هیات داوران این جشنواره رضا بنفشه خواه، سعید سلطانی، وحید موساییان، غلامحسین شاه علی ، سیروس کهوری نژاد، آزیتاموگویی و ساغر خواجه امیری هستند.

این جشنواره با هدف به اشتراک گذاشتن تجربیات مردم جهان در طول دوران قرنطینه در دورانی که با ویروس کووید ۱۹ مبارزه می کردند، راه اندازی شده است تا از قاب دوربین های خود، تجربه های شیرین، تلخ، دلتنگی، بیکاری، شادی و امید و حتی مرگ را به تصویر بکشند.

برای داوری نهایی جشنواره بین المللی فیلم های کوتاه
۲۲ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۰۸
هیات انتخاب جشنواره بین المللی فیلم های کوتاه موبایلی "یک دقیقه در قرنطینه" ۸۶ اثر را برای داوری نهایی این جشنواره انتخاب کردند.

جشنواره بین المللی فیلم های کوتاه موبایلی با موضوع " یک دقیقه در قرنطینه" به همت معاونت امور اجتماعی- فرهنگی شهرداری، برج میلاد و همراهی جمعی از هنرمندان و سینماگران برگزار شد

آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره بین المللی فیلم های کوتاه موبایلی "یک دقیقه در قرنطینه" از اردیبهشت ماه تا پایان خرداد ماه ۲۰۰ اثر بود که در نهایت هیات بازبینی شامل حسین شوندی، ثریا تیموری و مریم ادیبی ۸۶ اثر را شایسته داوری دانستند.

به گفته هیات بازبینی جشنواره، استقبال از جشنواره بسیار خوب بوده است و فیلم هایی از دور افتاده ترین شهرهای ایران برای دبیرخانه ارسال شده است.

از میان این ۸۶ اثر، ۷۵ فیلم یک دقیقه ای از ایران و ۱۵ فیلم از کشورهای مختلف دنیا به دبیرخانه ارسال شد که هیات داوران از میان این آثار، سه اثر برتر در بخش داخلی و سه اثر برتر در بخش خارجی را تا پایان تیرماه برگزار می کنند.

مراسم اختتامیه این جشنواره پایان تیرماه به صورت مجازی و با حضور هیات داوری برگزار می شود.

هیات داوران این جشنواره رضا بنفشه خواه، سعید سلطانی، وحید موساییان، غلامحسین شاه علی ، سیروس کهوری نژاد، آزیتاموگویی و ساغر خواجه امیری هستند.

این جشنواره با هدف به اشتراک گذاشتن تجربیات مردم جهان در طول دوران قرنطینه در دورانی که با ویروس کووید ۱۹ مبارزه می کردند، راه اندازی شده است تا از قاب دوربین های خود، تجربه های شیرین، تلخ، دلتنگی، بیکاری، شادی و امید و حتی مرگ را به تصویر بکشند.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید