مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر از اماکن و اراضی پیشنهادی شهرداری منطقه ۲۲ بازدید و ظرفیت های این فضاها را ارزیابی کرد. همچنین در راستای این ارزیابی در محدوده بوستان جنگلی چیتگر هم برای نخستین مرکز بین المللی نگهداری و تیمار حیوانات با رعایت استاندارهای جهانی زیر نظر متخصصان و دامپزشکان پیش بینی شده است.
۲۲ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۰۶
۰

 سید علی مفاخریان در حاشیه بازدید با اشاره به همکاری شهرداری منطقه ۲۲ برای واگذاری اراضی مناسب در اجرای پروژه های خدماتی، رفاهی به شرکت ساماندهی، بیان کرد: در طرح مشارکت مناطق در پروژه های سرمایه گذاری ساماندهی، منطقه ۲۲ بعنوان پیشگام اعلام آمادگی کرده است. در این طرح از ظرفیت های شهرداری مناطق برای ایجاد بازارهای تخصصی و مراکز خدمات رفاهی استفاده خواهد شد.
او با اعلام آمادگی شرکت ساماندهی برای همکاری با منطقه ۲۲ در طراحی و اجرای مشترک پروژه های ساماندهی، افزود: بزودی مقدمات عملیاتی کردن پروژه ها با سرمایه گذاری بخش خصوصی و مشارکت دینفعان انجام خواهد شد.
مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر در خصوص توسعه بازارهای تخصصی در منطقه ۲۲ تهران تصریح کرد: نخستین مرکز همگانی خرید و فروش دوچرخه در کشور با همکاری فدارسیون دوچرخه سواری جمهوری اسلامی و اتحادیه صنفی برای عرضه مستقیم انواع دوچرخه و تجهیزات جانبی با مشارکت ذینفعان در این منطقه اجرا خواهد شود. همچنین برای توسعه و بهره وری مراکز تفرجگاهی، زمین مناسبی برای بازارچه گل و گیاه در بوستان جنگلی خرگوش دره در نظر گرفته شده است.
مفاخریان بیان کرد: در محله چشمه نخستین کارخانه نوآوری خدمات خودرویی با مشارکت شرکت های دانش بنیان و استقرار واحدهای نمونه خدمات خودرو برای ارایه خدمات به شهروندان و نیز مسافران بزرگراه تهران - شمال پیش بینی شده است. همچنین در محدوده بوستان جنگلی چیتگر هم برای نخستین مرکز بین المللی نگهداری و تیمار حیوانات با رعایت استاندارهای جهانی زیر نظر متخصصان و دامپزشکان پیش بینی شده است.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر از اماکن و اراضی پیشنهادی شهرداری منطقه ۲۲ بازدید و ظرفیت های این فضاها را ارزیابی کرد. همچنین در راستای این ارزیابی در محدوده بوستان جنگلی چیتگر هم برای نخستین مرکز بین المللی نگهداری و تیمار حیوانات با رعایت استاندارهای جهانی زیر نظر متخصصان و دامپزشکان پیش بینی شده است.

 سید علی مفاخریان در حاشیه بازدید با اشاره به همکاری شهرداری منطقه ۲۲ برای واگذاری اراضی مناسب در اجرای پروژه های خدماتی، رفاهی به شرکت ساماندهی، بیان کرد: در طرح مشارکت مناطق در پروژه های سرمایه گذاری ساماندهی، منطقه ۲۲ بعنوان پیشگام اعلام آمادگی کرده است. در این طرح از ظرفیت های شهرداری مناطق برای ایجاد بازارهای تخصصی و مراکز خدمات رفاهی استفاده خواهد شد.
او با اعلام آمادگی شرکت ساماندهی برای همکاری با منطقه ۲۲ در طراحی و اجرای مشترک پروژه های ساماندهی، افزود: بزودی مقدمات عملیاتی کردن پروژه ها با سرمایه گذاری بخش خصوصی و مشارکت دینفعان انجام خواهد شد.
مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر در خصوص توسعه بازارهای تخصصی در منطقه ۲۲ تهران تصریح کرد: نخستین مرکز همگانی خرید و فروش دوچرخه در کشور با همکاری فدارسیون دوچرخه سواری جمهوری اسلامی و اتحادیه صنفی برای عرضه مستقیم انواع دوچرخه و تجهیزات جانبی با مشارکت ذینفعان در این منطقه اجرا خواهد شود. همچنین برای توسعه و بهره وری مراکز تفرجگاهی، زمین مناسبی برای بازارچه گل و گیاه در بوستان جنگلی خرگوش دره در نظر گرفته شده است.
مفاخریان بیان کرد: در محله چشمه نخستین کارخانه نوآوری خدمات خودرویی با مشارکت شرکت های دانش بنیان و استقرار واحدهای نمونه خدمات خودرو برای ارایه خدمات به شهروندان و نیز مسافران بزرگراه تهران - شمال پیش بینی شده است. همچنین در محدوده بوستان جنگلی چیتگر هم برای نخستین مرکز بین المللی نگهداری و تیمار حیوانات با رعایت استاندارهای جهانی زیر نظر متخصصان و دامپزشکان پیش بینی شده است.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید