امروز صورت می‌گیرد
نمایندگان مجلس بعد از پایان صحن علنی از طریق ویدئوکنفرانس با رهبر معظم انقلاب دیدار خواهند کرد.
۲۲ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۷
۰

صحن مجلس شورای اسلامی
 نمایندگان پس از پایان نشست علنی امروز (یکشنبه، 22 تیرماه) مجلس شورای اسلامی از طریق ویدئوکنفرانس با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار خواهند کرد./

نمایندگان مجلس بعد از پایان صحن علنی از طریق ویدئوکنفرانس با رهبر معظم انقلاب دیدار خواهند کرد.

صحن مجلس شورای اسلامی
 نمایندگان پس از پایان نشست علنی امروز (یکشنبه، 22 تیرماه) مجلس شورای اسلامی از طریق ویدئوکنفرانس با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار خواهند کرد./

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید