کارامدی و پرهیز از شعارگرایی در مواجه با بحران مسکن امکانپذیر است ؛اگر مدیریت جهادی الگوی اقدام باشد.
۲۲ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۰
۰
کارامدی و پرهیز از شعارگرایی در مواجه با بحران مسکن امکانپذیر است ؛اگر مدیریت جهادی الگوی اقدام باشد.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید