اعضای هیئت رئیسه فراکسیون مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی انتخاب شدند.
۲۲ تير ۱۳۹۹ - ۰۹:۵۳
۰
 انتخابات هیئت رئیسه فراکسیون شوراها، مدیریت شهری و روستایی صبح امروز با حضور اعضای این فراکسیون برگزار شد.

بر این اساس، «محسن پیرهادی» به عنوان رئیس، «جعفر قادری» به عنوان نایب رئیس اول، «علی اکبر کریمی» به عنوان نایب رئیس دوم و «مجتبی یوسفی» به عنوان سخنگوی این فراکسیون انتخاب شدند.

همچنین «محمد رضا دشتی اردکانی» و «کیومرث سرمدی» به عنوان دبیر اول و دوم فراکسیون مذکور انتخاب شدند.


اعضای هیئت رئیسه فراکسیون مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی انتخاب شدند.
 انتخابات هیئت رئیسه فراکسیون شوراها، مدیریت شهری و روستایی صبح امروز با حضور اعضای این فراکسیون برگزار شد.

بر این اساس، «محسن پیرهادی» به عنوان رئیس، «جعفر قادری» به عنوان نایب رئیس اول، «علی اکبر کریمی» به عنوان نایب رئیس دوم و «مجتبی یوسفی» به عنوان سخنگوی این فراکسیون انتخاب شدند.

همچنین «محمد رضا دشتی اردکانی» و «کیومرث سرمدی» به عنوان دبیر اول و دوم فراکسیون مذکور انتخاب شدند.


بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید