با پیگیری مجدانه اعضای شعبه ۱۴ توسعه حل اختلاف مستقر در زندان مرکزی بوشهر رضایت احدی از محکومین به قصاص نفس در زندان مرکزی بوشهر اخذ گردید
۲۲ تير ۱۳۹۹ - ۰۹:۳۹
۰
زندانی م. م. از سال ۱۳۹۰ به جرم قتل عمد به قصاص نفس محکوم و در زندان مرکزی تحمل حبس می‌نمود که با وساطت و پیگیری‌های اکید اعضای شعبه ۱۴ توسعه حل اختلاف مستقر در زندان مرکزی، مسئول فرهنگی و روحانی زندان، حمایت مدیر کل زندان‌های استان، معاون قضایی رئیس کل و رئیس زندان مرکزی؛ اولیای دم گذشت و رضایت خود را اعلام که با انجام سیر مراحل قانونی و قضایی، سرانجام محکوم علیه پس از تحمل ۹ سال حبس از زندان آزاد و به آغوش خانواده بازگشت.
جناب آقای گشتاسبی معاون قضایی رئیس کل و سرپرست توسعه حل اختلاف استان بوشهر در این خصوص گفت: یکی از اساسی‌ترین ارزش‌ها و مکارم اخلاقی در زندگی اجتماعی و روابط انسان‌ها گذشت از خطای دیگران و پذیرش عذر آنان است.
وی افزود: این ویژگی می‌تواند دشمنی‌ها را ریشه کن و محبت و دوستی و اتحاد در پی داشته باشد. زیرا آدمیان در روابط اجتماعی در تعادل با یکدیگر قطعا دچار اشتباه و حتی ظلم نسبت به همنوعان می‌شود؛ لذا به منظور صیانت از استحکام روابط فی مابین، عذرخواهی‌ها را پذیرا باشیم.
رئیس زندان مرکزی بوشهر گفت: خوشبختانه طی ماه‌های اخیر با همت و توان مضاعف و با پیگیری‌های انجام گرفته ۷ پرونده قصاص نفس با گذشت اولیای دم مختومه گردیده و پرونده‌های متعددی نیز در دستور کار قرار دارد.
با پیگیری مجدانه اعضای شعبه ۱۴ توسعه حل اختلاف مستقر در زندان مرکزی بوشهر رضایت احدی از محکومین به قصاص نفس در زندان مرکزی بوشهر اخذ گردید
زندانی م. م. از سال ۱۳۹۰ به جرم قتل عمد به قصاص نفس محکوم و در زندان مرکزی تحمل حبس می‌نمود که با وساطت و پیگیری‌های اکید اعضای شعبه ۱۴ توسعه حل اختلاف مستقر در زندان مرکزی، مسئول فرهنگی و روحانی زندان، حمایت مدیر کل زندان‌های استان، معاون قضایی رئیس کل و رئیس زندان مرکزی؛ اولیای دم گذشت و رضایت خود را اعلام که با انجام سیر مراحل قانونی و قضایی، سرانجام محکوم علیه پس از تحمل ۹ سال حبس از زندان آزاد و به آغوش خانواده بازگشت.
جناب آقای گشتاسبی معاون قضایی رئیس کل و سرپرست توسعه حل اختلاف استان بوشهر در این خصوص گفت: یکی از اساسی‌ترین ارزش‌ها و مکارم اخلاقی در زندگی اجتماعی و روابط انسان‌ها گذشت از خطای دیگران و پذیرش عذر آنان است.
وی افزود: این ویژگی می‌تواند دشمنی‌ها را ریشه کن و محبت و دوستی و اتحاد در پی داشته باشد. زیرا آدمیان در روابط اجتماعی در تعادل با یکدیگر قطعا دچار اشتباه و حتی ظلم نسبت به همنوعان می‌شود؛ لذا به منظور صیانت از استحکام روابط فی مابین، عذرخواهی‌ها را پذیرا باشیم.
رئیس زندان مرکزی بوشهر گفت: خوشبختانه طی ماه‌های اخیر با همت و توان مضاعف و با پیگیری‌های انجام گرفته ۷ پرونده قصاص نفس با گذشت اولیای دم مختومه گردیده و پرونده‌های متعددی نیز در دستور کار قرار دارد.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید