بدهی ۱۰ ساله فدراسیون کشتی مربوط به معوقات حق الزحمه داوران کشتی تسویه شد.
۲۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۳۷
۰
 با پیگیری کمیسیون داوران و در ادامه پرداخت معوقات داوران کشتی، نهمین و آخرین مرحله حق الزحمه داوران کشتی، پرداخت شد.

بر این اساس فدراسیون کشتی در مجموع بدهی مربوط به حق الزحمه ۱۹۱ داور که نزدیک به ۶۳۰ میلیون تومان بود را به آن‌ها پرداخت و نسبت به تسویه کامل بدهی‌های خود به داوران کشتی که از ۱۰ سال گذشته بجا مانده بود، اقدام کرد.
 
 
منبع:فدراسیون کشتی
بدهی ۱۰ ساله فدراسیون کشتی مربوط به معوقات حق الزحمه داوران کشتی تسویه شد.
 با پیگیری کمیسیون داوران و در ادامه پرداخت معوقات داوران کشتی، نهمین و آخرین مرحله حق الزحمه داوران کشتی، پرداخت شد.

بر این اساس فدراسیون کشتی در مجموع بدهی مربوط به حق الزحمه ۱۹۱ داور که نزدیک به ۶۳۰ میلیون تومان بود را به آن‌ها پرداخت و نسبت به تسویه کامل بدهی‌های خود به داوران کشتی که از ۱۰ سال گذشته بجا مانده بود، اقدام کرد.
 
 
منبع:فدراسیون کشتی
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید