وزارت خارجه آمریکا با فروش ۱۰۵ فروند جنگند اف ۳۵ به ژاپن موافقت کرده است.
۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۰
۰
به گزارش رویترز، وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه با فروش ۱۰۵ فروند هواپیمای جنگنده اف ۳۵ شرکت لاکهید مارتین به ژاپن به ارزش ۲۳ میلیارد دلار موافقت کرده است.

بر اساس این گزارش وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد: درخواست ژاپن شامل ۶۳ فروند جنگنده اف ۳۵‌ای و ۴۲ فروند اف ۳۵ بی و تجهیزات مربوط به آن است.

قرارداد مربوط به آموزش و حمایت فنی از این هواپیما‌ها ۲۵ سال معتبر خواهد بود.

وزارت خارجه آمریکا افزود: این برای منافع ملی آمریکا مهم است که به ژاپن برای توسعه و حفظ قابلیت دفاعی و نظامی اش کمک کند. فروش این تجهیزات، توازن قدرت نظامی در منطقه را تغییر نخواهد داد.
وزارت خارجه آمریکا با فروش ۱۰۵ فروند جنگند اف ۳۵ به ژاپن موافقت کرده است.
به گزارش رویترز، وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه با فروش ۱۰۵ فروند هواپیمای جنگنده اف ۳۵ شرکت لاکهید مارتین به ژاپن به ارزش ۲۳ میلیارد دلار موافقت کرده است.

بر اساس این گزارش وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد: درخواست ژاپن شامل ۶۳ فروند جنگنده اف ۳۵‌ای و ۴۲ فروند اف ۳۵ بی و تجهیزات مربوط به آن است.

قرارداد مربوط به آموزش و حمایت فنی از این هواپیما‌ها ۲۵ سال معتبر خواهد بود.

وزارت خارجه آمریکا افزود: این برای منافع ملی آمریکا مهم است که به ژاپن برای توسعه و حفظ قابلیت دفاعی و نظامی اش کمک کند. فروش این تجهیزات، توازن قدرت نظامی در منطقه را تغییر نخواهد داد.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید