پرسپولیس دهه ۶۰ یادآور خاطرات قهرمانی برای قرمز‌های پایتخت است.
۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۰۹:۱۷
۰
فوتبال ایران در دهه ۶۰ به دلیل جنگ تحمیلی با کشور عراق سال‌های عجیبی را تجربه کرد و لیگ سراسری هم مدت‌ها به همین دلیل با تعطیلی مواجه بود. در آن زمان تیم پرسپولیس در رقابت‌های باشگاهی تهران شرکت می‌کرد و در ۱۰ دوره برگزاری این جام در دهه ۶۰، به ۷ قهرمانی و ۲ نایب‌قهرمانی دست یافت.

این تصویر پیش از یکی از بازی‌ها قرمز‌ها در سال ۶۷ گرفته شده است.
پرسپولیس مدل ۶۷ با حضور پیوس، مایلی و بقیه + عکس

ایستاده از راست: سلطانی، مایلی کهن، سیدعلیخانی، شفقتیان، کرمانی‌مقام، فنونی‌زاده

نشسته از راست: یوسفی، پیوس، عربشاهی، مرادی، عاشوری
پرسپولیس دهه ۶۰ یادآور خاطرات قهرمانی برای قرمز‌های پایتخت است.
فوتبال ایران در دهه ۶۰ به دلیل جنگ تحمیلی با کشور عراق سال‌های عجیبی را تجربه کرد و لیگ سراسری هم مدت‌ها به همین دلیل با تعطیلی مواجه بود. در آن زمان تیم پرسپولیس در رقابت‌های باشگاهی تهران شرکت می‌کرد و در ۱۰ دوره برگزاری این جام در دهه ۶۰، به ۷ قهرمانی و ۲ نایب‌قهرمانی دست یافت.

این تصویر پیش از یکی از بازی‌ها قرمز‌ها در سال ۶۷ گرفته شده است.
پرسپولیس مدل ۶۷ با حضور پیوس، مایلی و بقیه + عکس

ایستاده از راست: سلطانی، مایلی کهن، سیدعلیخانی، شفقتیان، کرمانی‌مقام، فنونی‌زاده

نشسته از راست: یوسفی، پیوس، عربشاهی، مرادی، عاشوری
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید