فرهاد آییش از نحوه انتخاب امیر جعفری در سریال بدون شرح می‌گوید.
۱۹ تير ۱۳۹۹ - ۲۳:۲۳
۰

به گزارش پارسینه، فرهاد آییش از نحوه انتخاب امیر جعفری در سریال بدون شرح می‌گوید.

 

فرهاد آییش از نحوه انتخاب امیر جعفری در سریال بدون شرح می‌گوید.

به گزارش پارسینه، فرهاد آییش از نحوه انتخاب امیر جعفری در سریال بدون شرح می‌گوید.