مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران:
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، گفت: قیمت خرید اتوبوس ظرف مدت ۱۰ سال بیش از ۶ برابر شده است.
۱۹ تير ۱۳۹۹ - ۲۲:۲۹
۰

 محمود ترفع، مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران گفت: به عبارتی، اگر در سال ۱۳۸۹ با مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان، امکان خرید حداقل ۱۵۰ دستگاه اتوبوس دوکابین را داشتیم، در حال حاضر با این مبلغ، تنها امکان خریداری حداکثر ۲۵ دستگاه اتوبوس دوکابین را داریم.

او با تاکید بر اینکه قدرت خرید اتوبوس به کمتر از یک ششم ۱۰ سال قبل کاهش یافته است، ادامه داد: این در حالی است که شرکت واحد در همه این سال‌ها از کمک‌های دولتی بی‌بهره بوده است و دولت از سال ۱۳۸۹ تا کنون هیچ اتوبوسی به شهرداری تهران تحویل نداده است.

او با اشاره به اینکه بسیاری از اتوبوس‌های تهران به سن بازنشستگی رسیده‌اند در صورتی که چاره‌ای نداریم جز آنکه به صورت تمام‌ وقت آنها را برای جابه‌جایی مسافران به کار بگیریم، گفت: از هر ۵ دستگاه اتوبوس تهران، حداقل ۳دستگاه آن فرسوده است و به عبارتی، ۶۲ درصد اتوبوس‌های تهران فرسوده هستند.

بنا بر گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، با اعلام اینکه میانگین عمر مفید اتوبوس‌های دیزل ۱۰ سال است در صورتی که متوسط عمر ناوگان اتوبوس‌های تهران ۱۲ سال و نیم است، عنوان کرد: این نسبت، مثل این می‌ماند که سن بازنشستگی فردی ۶۰ سال باشد اما از همین فرد در سن ۷۵ سالگی انتظار داشته باشیم که ۷ روز هفته به صورت تمام‌ وقت کار کند.

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران:
۱۹ تير ۱۳۹۹ - ۲۲:۲۹
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، گفت: قیمت خرید اتوبوس ظرف مدت ۱۰ سال بیش از ۶ برابر شده است.

 محمود ترفع، مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران گفت: به عبارتی، اگر در سال ۱۳۸۹ با مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان، امکان خرید حداقل ۱۵۰ دستگاه اتوبوس دوکابین را داشتیم، در حال حاضر با این مبلغ، تنها امکان خریداری حداکثر ۲۵ دستگاه اتوبوس دوکابین را داریم.

او با تاکید بر اینکه قدرت خرید اتوبوس به کمتر از یک ششم ۱۰ سال قبل کاهش یافته است، ادامه داد: این در حالی است که شرکت واحد در همه این سال‌ها از کمک‌های دولتی بی‌بهره بوده است و دولت از سال ۱۳۸۹ تا کنون هیچ اتوبوسی به شهرداری تهران تحویل نداده است.

او با اشاره به اینکه بسیاری از اتوبوس‌های تهران به سن بازنشستگی رسیده‌اند در صورتی که چاره‌ای نداریم جز آنکه به صورت تمام‌ وقت آنها را برای جابه‌جایی مسافران به کار بگیریم، گفت: از هر ۵ دستگاه اتوبوس تهران، حداقل ۳دستگاه آن فرسوده است و به عبارتی، ۶۲ درصد اتوبوس‌های تهران فرسوده هستند.

بنا بر گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، با اعلام اینکه میانگین عمر مفید اتوبوس‌های دیزل ۱۰ سال است در صورتی که متوسط عمر ناوگان اتوبوس‌های تهران ۱۲ سال و نیم است، عنوان کرد: این نسبت، مثل این می‌ماند که سن بازنشستگی فردی ۶۰ سال باشد اما از همین فرد در سن ۷۵ سالگی انتظار داشته باشیم که ۷ روز هفته به صورت تمام‌ وقت کار کند.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید