سخنگوی وزارت امورخارجه ایران گفت: آمریکا با نقض قواعد آمره و اصول بنیادین حقوق بین الملل وبا نادیده گرفتن کلیه مبانی انسانی و اخلاقی، سپهبد سلیمانی و یارانش را ترور کرد.
۱۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۳
۰
به گزارش اداره کل اطلاع رسانی و سخنگویی وزارت امورخارجه، سید عباس موسوی در واکنش به سخنان هجو و شرم آور اخیر برخی مقامات سابق و فعلی رژیم آمریکا در خصوص ترور سردار شهید سپهبد سلیمانی افزود: اینکه جنایتکاران حرفه‌ای در صدد توجیه جنایاتشان باشند تازگی ندارد.

وی با بیان اینکه شهید سلیمانی موثرترین نیرو در برابر گسترش تروریسم و افراط گری خشن به ویژه داعش در منطقه و جهان بوده است، گفت: ترس رژیم آمریکا از مرام و آرمان شهید سلیمانی پس از مرگش حتی بیشتر از دوره حیات آن قهرمان شده است.

موسوی اظهارداشت: ترور این قهرمان ملی و مدافع صلح و امنیت منطقه ثابت کرد که داعش و تروریسم بخشی از بازی آمریکا برای چپاول منطقه بوده و ادعای این کشور در مبارزه با تروریسم کاملا پوچ و بی اساس است.

سخنگوی وزارت امورخارجه ایران تصریح کرد: در بزرگی شهید سلیمانی همین بس که شقی‌ترین افراد روی زمین و قانون شکن‌ترین رژیم‌های موجود دشمنان وی بودند.

وی خاطرنشان کرد: از سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر انتظار می‌رود به مسئولیت خود برای رسیدگی و محکوم کردن چنین اقدامات خطرناکی که نقض صریح اصول حقوق بین الملل و منشور ملل متحد و حقوق بشر است، عمل کنند.
سخنگوی وزارت امورخارجه ایران گفت: آمریکا با نقض قواعد آمره و اصول بنیادین حقوق بین الملل وبا نادیده گرفتن کلیه مبانی انسانی و اخلاقی، سپهبد سلیمانی و یارانش را ترور کرد.
به گزارش اداره کل اطلاع رسانی و سخنگویی وزارت امورخارجه، سید عباس موسوی در واکنش به سخنان هجو و شرم آور اخیر برخی مقامات سابق و فعلی رژیم آمریکا در خصوص ترور سردار شهید سپهبد سلیمانی افزود: اینکه جنایتکاران حرفه‌ای در صدد توجیه جنایاتشان باشند تازگی ندارد.

وی با بیان اینکه شهید سلیمانی موثرترین نیرو در برابر گسترش تروریسم و افراط گری خشن به ویژه داعش در منطقه و جهان بوده است، گفت: ترس رژیم آمریکا از مرام و آرمان شهید سلیمانی پس از مرگش حتی بیشتر از دوره حیات آن قهرمان شده است.

موسوی اظهارداشت: ترور این قهرمان ملی و مدافع صلح و امنیت منطقه ثابت کرد که داعش و تروریسم بخشی از بازی آمریکا برای چپاول منطقه بوده و ادعای این کشور در مبارزه با تروریسم کاملا پوچ و بی اساس است.

سخنگوی وزارت امورخارجه ایران تصریح کرد: در بزرگی شهید سلیمانی همین بس که شقی‌ترین افراد روی زمین و قانون شکن‌ترین رژیم‌های موجود دشمنان وی بودند.

وی خاطرنشان کرد: از سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر انتظار می‌رود به مسئولیت خود برای رسیدگی و محکوم کردن چنین اقدامات خطرناکی که نقض صریح اصول حقوق بین الملل و منشور ملل متحد و حقوق بشر است، عمل کنند.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید