ضرغامی روز گذشته با انتشار متنی در اینستاگرام به دیدار کوتاهش با زینب سلیمانی فرزند حاج قاسم سلیمانی اشاره کرد و عکسی از وی را منتشر کرد . اما اینستاگرام بلافاصله با استناد به دستورالعمل های خود مبنی بر حذف پست های حاوی خشونت یا سازمانهای خطرناک  آن را حذف کرد . سانسور و حذف تصاویر سردار سلیمانی اینبار به فرزندان او هم کشیده شده است . جالب آنکه در متنی که ضرغامی زیر تصویر منتشر کرده هیچ نامی از سردار سلیمانی برده نشده است .
۱۸ تير ۱۳۹۹ - ۲۲:۰۷
۰

عزت الله ضرغامی روز گذشته با انتشار متنی در اینستاگرام به دیدار کوتاهش با زینب سلیمانی فرزند حاج قاسم سلیمانی اشاره کرد و عکسی از وی را منتشر کرد . اما اینستاگرام بلافاصله با استناد به دستورالعمل های خود مبنی بر حذف پست های حاوی خشونت یا سازمان های خطرناک  آن را حذف کرد . سانسور و حذف تصاویر سردار سلیمانی اینبار به فرزندان او هم کشیده شده است . جالب آنکه در متنی که ضرغامی زیر تصویر منتشر کرده هیچ نامی از سردار سلیمانی برده نشده است .

اینستاگرام با وحشت از نام دختر سردار پست ضرغامی را حذف کرد
 
منبع: مشرق
ضرغامی روز گذشته با انتشار متنی در اینستاگرام به دیدار کوتاهش با زینب سلیمانی فرزند حاج قاسم سلیمانی اشاره کرد و عکسی از وی را منتشر کرد . اما اینستاگرام بلافاصله با استناد به دستورالعمل های خود مبنی بر حذف پست های حاوی خشونت یا سازمانهای خطرناک  آن را حذف کرد . سانسور و حذف تصاویر سردار سلیمانی اینبار به فرزندان او هم کشیده شده است . جالب آنکه در متنی که ضرغامی زیر تصویر منتشر کرده هیچ نامی از سردار سلیمانی برده نشده است .

عزت الله ضرغامی روز گذشته با انتشار متنی در اینستاگرام به دیدار کوتاهش با زینب سلیمانی فرزند حاج قاسم سلیمانی اشاره کرد و عکسی از وی را منتشر کرد . اما اینستاگرام بلافاصله با استناد به دستورالعمل های خود مبنی بر حذف پست های حاوی خشونت یا سازمان های خطرناک  آن را حذف کرد . سانسور و حذف تصاویر سردار سلیمانی اینبار به فرزندان او هم کشیده شده است . جالب آنکه در متنی که ضرغامی زیر تصویر منتشر کرده هیچ نامی از سردار سلیمانی برده نشده است .

اینستاگرام با وحشت از نام دختر سردار پست ضرغامی را حذف کرد
 
منبع: مشرق
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید