هرساله در منطقه سده لنجان اصفهان شاهد برنج‌کاری‌های زیادی هستیم؛ امسال هم با توجه به باز بودن رودخانه زاینده‌رود کشاورزان اصفهانی مشغول کشت و کار هستند که البته نسبت به سال‌های گذشته مقدار بسیار کمتری زیر کشت برنج رفته است. کشت برنج در اصفهان همچنان به روش سنتی کشت می‌شود و از همین رو زحمت زیادی را به دنبال دارد؛ به همین دلیل در گذشته به آن «بِرَنج» اطلاق می‌شده است.
۱۸ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۱۵
۰
۱۸ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۱۵
هرساله در منطقه سده لنجان اصفهان شاهد برنج‌کاری‌های زیادی هستیم؛ امسال هم با توجه به باز بودن رودخانه زاینده‌رود کشاورزان اصفهانی مشغول کشت و کار هستند که البته نسبت به سال‌های گذشته مقدار بسیار کمتری زیر کشت برنج رفته است. کشت برنج در اصفهان همچنان به روش سنتی کشت می‌شود و از همین رو زحمت زیادی را به دنبال دارد؛ به همین دلیل در گذشته به آن «بِرَنج» اطلاق می‌شده است.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید