پارسینه: جانشین فرمانده ناجا با اشاره به اینکه تربیت و آموزش دائما به بروز رسانی نیاز دارد، گفت: این موضوع مانند نماز‌های یومیه است و بایستی به طور مستمر انجام تا جایی که به یک فرهنگ تبدیل شود.
۱۷ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴
۰
سردار قاسم رضایی در جلسه قرارگاه جهادی تربیت و آموزش ناجا که با حضور معاونان رده‌های تخصصی نیروی انتظامی در ستاد ناجا برگزار شد، اظهارکرد: آموزش موضوع بسیار مهمی است که در هر سازمانی باید به آن توجه ویژه‌ای شود تا کار‌ها به صورت تخصصی و حرفه‌ای انجام شود.

وی با اشاره به اینکه قرارگاه یعنی اقدام قابل توجه، تصریح کرد: این نشست هم بر این اساس دنبال می‌شود قرارگاه را به صورت روزمره نمی‌بینیم و بایستی دغدغه‌ها را به دبیرخانه فرستاده و در آنجا پالایش شده و اگر نیاز به تصمیم گیری باشد در این جلسه‌ها تعیین شود.

جانشین فرمانده ناجا با تاکید بر اینکه خروجی دوره آموزش در بدو خدمت در سه موضوع؛ اعتقادی، بصیرت و مهارت افراد آموزش دیده در نظر گرفته می‌شود، گفت: آموزش و تربیت باید به روز باشد و هر حوزه و هر جغرافیا تخصص خودش را می‌طلبد. جایگاه تربیت و آموزش در اصل مکمل کمیسیون عملیات است و بایستی استمرار داشته و هدف گذاری شده باشد.

رضایی با تاکید بر اینکه به هیچ وجه نباید به تربیت و آموزش از دیدگاه هزینه نگاه کرد، گفت: بایستی تربیت و آموزش را در قالب سرمایه نگاه کنیم.

جانشین فرمانده ناجا با بیان اینکه به هیچ وجه اعتبارات آموزش‌های مهارتی نباید تعدیل شود، افزود: بحث پیوست شیوه نامه ویروس کرونا برای تمام ماموریت‌ها باید اجرا شود.

وی از اقدامات انجام شده در حوزه قرارگاه جهادی تربیت و آموزش ناجا که تاکنون انجام شده تشکر کرد و گفت: این اقدامات خیلی هم موثر بوده تا جایی که امروز به این مرحله از اجرا رسیده ایم و قدردان زحمات دوستان هستیم.

بر اساس اعلام سایت پلیس، رضایی با اشاره به اینکه تربیت و آموزش بایستی دائما به روز رسانی شود، گفت: موضوع تربیت و آموزش ناجا مانند نماز‌های یومیه است و بایستی به طور مستمر انجام تا جایی که به یک فرهنگ تبدیل شود.

وی با تاکید بر اینکه این نشست‌ها ضروری است و برنامه ریزی‌ها باید به هدفمندی برای اجرا و نظارت برسد، گفت: آموزش، موضوعی بسیار مهم و حائز اهمیت به شمار می‌رود که در هر سازمانی بایستی به آن توجه ویژه‌ای شود تا کار‌ها در قالب تخصصی و حرفه‌ای با مهارت انجام گیرد.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید