علی اعطا مطرح کرد
رییس کمیته معماری و طرح های شهری شورای شهر تهران گفت: اگر نقدى به معيارها داريم، در این خصوص باید آیین نامه شورای عالی استان ها اصلاح، و معیار حدنصاب از تشخیص باغ بودن یا نبودن اصلاح شود .
۱۷ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۲
۰

به گزارش معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران، علی اعطا در دویست و بیست و پنجمین جلسه شورا، و در جریان بررسی پرونده پلاک ثبتی ۷۹/۳۹۷۰/۷۲ واقع در بلوار ارتش (منطقه یک)، گفت: در شورا نباید به گونه ای عمل شود که شهروندان از كاشتن درخت پشیمان شوند .

وی افزود: در اين زمين بر اساس آيين نامه حد نصاب باغ بودن، وجود ۶۸ درخت است که پلاک مزبور از حد نصاب تعداد درختان، ۲۸ درخت بیشتر دارد .

اعطا تاکید کرد: در پرونده های پیشین بر اساس حد نصاب، رای باغ دادیم. و از اعضای شورا می‌خواهم در این پرونده به نظر کارشناسان کمیسیون مبنی بر باغ بودن رای بدهند .

رییس کمیته معماری و طرح های شهری شورای شهر تهران، ادامه داد: اگر نقدى به معيارها داريم، در این خصوص باید آیین نامه شورای عالی استان ها اصلاح، و معیار حدنصاب از تشخیص باغ بودن یا نبودن اصلاح شود .

وی افزود : در سه سال گذشته فرصت این اصلاح وجود داشت، اما انجام نشد و باید در مدت باقی مانده از شورا این اصلاح انجام شود .

رییس کمیته معماری و طرح های شهری شورای شهر تهران گفت: اگر نقدى به معيارها داريم، در این خصوص باید آیین نامه شورای عالی استان ها اصلاح، و معیار حدنصاب از تشخیص باغ بودن یا نبودن اصلاح شود .

به گزارش معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران، علی اعطا در دویست و بیست و پنجمین جلسه شورا، و در جریان بررسی پرونده پلاک ثبتی ۷۹/۳۹۷۰/۷۲ واقع در بلوار ارتش (منطقه یک)، گفت: در شورا نباید به گونه ای عمل شود که شهروندان از كاشتن درخت پشیمان شوند .

وی افزود: در اين زمين بر اساس آيين نامه حد نصاب باغ بودن، وجود ۶۸ درخت است که پلاک مزبور از حد نصاب تعداد درختان، ۲۸ درخت بیشتر دارد .

اعطا تاکید کرد: در پرونده های پیشین بر اساس حد نصاب، رای باغ دادیم. و از اعضای شورا می‌خواهم در این پرونده به نظر کارشناسان کمیسیون مبنی بر باغ بودن رای بدهند .

رییس کمیته معماری و طرح های شهری شورای شهر تهران، ادامه داد: اگر نقدى به معيارها داريم، در این خصوص باید آیین نامه شورای عالی استان ها اصلاح، و معیار حدنصاب از تشخیص باغ بودن یا نبودن اصلاح شود .

وی افزود : در سه سال گذشته فرصت این اصلاح وجود داشت، اما انجام نشد و باید در مدت باقی مانده از شورا این اصلاح انجام شود .

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید